Austria - jak skorzystać z opieki medycznej?

Austria - jak skorzystać z opieki medycznej?

Co zrobić, jeśli podczas urlopu w Wiedniu złapie nas choroba? Czy wyjeżdżając do Austrii możemy liczyć na bezpłatną opiekę medyczną?
Magdalena Burda / 26.09.2016 13:24
Austria - jak skorzystać z opieki medycznej?

Poziom opieki medycznej w Austrii jest na bardzo wysokim poziomie, a co za tym idzie jest ona bardzo droga.

Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w Austrii ramach ubezpieczenia. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ (Europejska Karta Opieki Zdrowotnej)

Udający się na urlop do Austrii nie mają obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego. Jednakże z racji wysokich kosztów leczenia szpitalnego, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub transportu chorego do Polski, zaleca się wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego.

Wizyta u lekarza?

W ramach ubezpieczenia można korzystać z opieki medycznej świadczonej przez placówki, które mają podpisaną umowę z regionalną kasą chorych. Wizyta odpłatna u internisty kosztuje około 60 EUR.

Pobyt w szpitalu

Do szpitala publicznego można zostać skierowanym przez lekarza pierwszego kontaktu. W nagłych sytuacjach skierowanie nie jest wymagane. Przy zgłoszeniu do szpitala należy okazać kartę EKUZ.

Bez względu na posiadane ubezpieczenie, pacjent wnosi opłatę ryczałtową od 10 do 15 EUR za każdą dobę spędzoną w szpitalu. Cena jednej doby szpitalnej dla pacjentów nie posiadających ubezpieczenia wynosi od 500 do 1000 EUR.

Numery alarmowe:

  • Policja - 133
  • Straż pożarna - 122
  • Pogotowie ratunkowe - 144
  • Numer ratunkowy-112

Źródło: www.mz.gov.pl, www.msz.gov.pl/ak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!