Belgia – leczenie z EKUZ

Belgia – leczenie z EKUZ
Posiadacze Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą korzystać z opieki medycznej sprawowanej we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej w Belgii. Nie wszystkie placówki mają jednak podpisane umowy z kasami chorych – tam leczenie jest droższe.
Magdalena Burda / 26.09.2016 13:26
Belgia – leczenie z EKUZ

Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej w Belgii na takich samych zasadach jak jej obywatele. Przed wyjazdem z Polski należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ.

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu sanitarnego na terenie Belgii, transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Belgii opłat za świadczenia medyczne. Dlatego zaleca się wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego.

Wizyta u lekarza

Opieka lekarska jest ogólnie dostępna. Koszt wizyty lekarskiej wynosi od 30 do 35 EUR.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W przypadkach nagłych, pacjenci są hospitalizowani bez skierowania. Chory ponosi koszty związane z opłatą ryczałtową za przyjęcie do szpitala, opłaty za każdy dzień pobytu, opłaty za badania i leki. Pobyt w szpitalu to wydatek rzędu około 250 EUR.

Pacjent sam opłaca koszty transportu sanitarnego. Wyjątek w tej sytuacji dotyczy wezwania karetki do wypadku przy pracy.

Leki

Receptę na leki refundowane może wystawić każdy lekarz. Przy zakupie leków w aptece należy okazać EKUZ. Wprawdzie za leki należy dokonać pełnej zapłaty, jednak można się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów.

Zwrot kosztów leczenia

W Belgii pacjent najpierw ponosi koszty leczenia, a następnie może ubiegać się o zwrot w belgijskiej kasie chorych. Kasa chorych zwraca część kosztów pomniejszonych o udział własny pacjenta.

Udział własny pacjenta wynosi:
- w przypadku porad lekarskich i leczenia stomatologicznego: 25% - 40%
- za leki: 0%, 25%, 50%, 60%, 80% w zależności od rodzaju leku
- za przepisaną receptę 2,00 EUR.

Do wniosku o zwrot kosztów leczenia należy dołączyć oryginał zaświadczenia, które potwierdza udzielenie pomocy medycznej, rachunki, dowody zapłaty, kserokopie recept.

O zwrot kosztów świadczeń medycznych można się również ubiegać po powrocie do Polski w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego.

Numery alarmowe:

  • Policja -101
  • Pogotowie ratunkowe/straż pożarna - 100
  • Numer ratunkowy - 112

Źródło: www.mz.gov.pl, www.msz.gov.pl/ak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA