Czy korzystając z usług medycznych, jako pacjent mozna mieć także status konsumenta?

Wart wiedzieć, że podczas wizyty w gabinecie lekarskim, również jesteśmy konsumentami. W 2002 roku w ramach Unii Europejskiej powstała Europejska Karta Pacjenta, która wymienia przysługujące nam prawa m.in.:
/ 20.10.2017 15:54

Każda osoba ma prawo do należytej opieki zdrowotnej, w celu zapobiegania chorobom.

Każda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dostępu do świadczeń medycznych. Świadczeniodawcy muszą zagwarantować równy dostęp każdemu świadczeniobiorcy, bez dyskryminacji ze względu na finansową zasobność pacjenta, miejsce jego zamieszkania, rodzaj choroby czy też czas dostępu do świadczeń medycznych.

Każdemu pacjentowi przysługuje prawo uzyskania wszelkich informacji, dotyczących jego stanu zdrowia, oferty świadczeń medycznych, sposobu korzystania z nich, jak też tego wszystkiego, co jest aktualnie dostępne dzięki badaniom naukowym i innowacjom technologicznym.

Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogłyby umożliwić aktywne uczestnictwo w decyzjach, dotyczących jej zdrowia. Posiadanie takich informacji (włącznie z uczestniczeniem w badaniach naukowych) jest warunkiem wstępnym do podjęcia jakichkolwiek kroków w dziedzinie leczenia.

Każda osoba ma prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz wyboru świadczeniodawców - na podstawie rzetelnej informacji.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA