Czy matka może przebywać z chorym dzieckiem szpitalu?

Dziecko ma prawo do kontaktu z bliskimi w szpitalu/fot. Fotolia
Rodzice małoletniego pacjenta mają prawo do opieki nad nim w szpitalu. Sprawdź, w jakich przypadkach za pobyt matki przy dziecku płacą rodzice, a kiedy można liczyć na refundację kosztów przez NFZ?
/ 07.04.2011 12:06
Dziecko ma prawo do kontaktu z bliskimi w szpitalu/fot. Fotolia

Sprawowanie opieki nad dzieckiem

Wśród praw pacjenta, jakie przysługują mu podczas pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej według Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, przytoczone zostało sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem przez osobę bliską lub inną osobę przez niego wskazaną (19 ust. 3 pkt 1) oraz prawo pacjenta do kontaktów osobistych z osobami z zewnątrz (art. 19 ust. 3 pkt. 2). Sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem gwarantuje także art. 34 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, ze zm.; zwana dalej Ustawą o PrPacRPP).

W związku z powyższym szpital ma obowiązek respektować wskazane prawa pacjenta i umożliwiać jego kontakt z bliskimi. Korzystanie z tego prawa jest szczególnie ważne w przypadku pacjentów małoletnich, kiedy to sprawowanie opieki, zwłaszcza przez rodziców, uzasadnione jest chorobą oraz wiekiem pacjenta.

Przeczytaj: Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu

Kiedy za pobyt matki w szpitalu trzeba zapłacić?

Trzeba jednak pamiętać, że koszty realizacji w/w uprawnień nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej. Dlatego jeżeli realizacja dodatkowej opieki pielęgnacyjnej skutkuje kosztami poniesionymi przez zakład opieki zdrowotnej. Koszty takie ponosi pacjent, a ich wysokość, ustala kierownik zakładu. Informacja o wysokości tego typu opłat, będąca swoistego rodzaju cennikiem oraz sposobie ich ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu opieki zdrowotnej ( art. 35 Ustawy o PrPacRPP).

Czy termin „czas odwiedzin” istnieje?

Tak więc bezprawne są praktyki szpitali, w których osobom bliskim zabrania się pozostawania z pacjentem w szpitalu oraz uzasadnienia tego zakazu faktem, że czas odwiedzin określony w regulaminie szpitala już się skończył. Brak jest bowiem podstaw prawnych dla tego typu zapisów w regulaminie. Ustawa o ZOZ nie zawęża prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osoby bliskiej do jakiejkolwiek pory dnia, w szczególności nie wyklucza z jego zakresu pory nocnej.

Kiedy NFZ zwraca koszty pobytu matki w szpitalu?

Jedynie w sytuacji, kiedy w szpitalu na oddziale położniczym przebywa matka karmiąca z dzieckiem powyżej piątej doby z powodu stanu zdrowia noworodka, NFZ refunduje szpitalowi 102 zł za każdą dobę pobytu matki w szpitalu. Nie istnieje natomiast refundacja w oddziałach dziecięcych, a koszty dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ponosi sam pacjent (rodzice). Także, opieka nad kobietą i niemowlęciem w okresie karmienia piersią jest wyjątkiem, znajdującym odzwierciedlenie w przepisach polskiego prawa. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zapewnione zostało finansowanie tej opieki ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.

Przeczytaj: Karmienie piersią a kodeks pracy

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!