Czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Do rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego dochodzi najczęściej po lub w trakcie leczenia antybiotykiem./ fot. Fotolia.pl
Pracownicy z lęku przed utratą pracy idą na zwolnienie lekarskie. Nie jest to jednak dobry sposób na uniknięcie zwolnienia – czytamy w „Rzeczpospolitej” w artykule „Chorego też można zwolnić”.
/ 07.03.2011 12:23
Do rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego dochodzi najczęściej po lub w trakcie leczenia antybiotykiem./ fot. Fotolia.pl

Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy wtedy, gdy ten przebywa na urlopie, a także wtedy, gdy z innych powodów jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, jeżeli nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Jeżeli pracownik zachoruje przed otrzymaniem wypowiedzenia, nie straci pracy nawet w przypadku kilkumiesięcznego zwolnienia. Są jednak pewne okoliczności, w których przekroczenie określonego czasu zwolnienia wiąże się z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia i bez winy pracownika.

Wszystko zależy od zakładowego stażu pracy. Pracownik zatrudniony w firmie krócej niż 6 miesięcy może zostać zwolniony, jeżeli jego niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwa dłużej niż trzy miesiące. W przypadku pracownika o dłuższym stażu pracy lub gdy zwolnienie lekarskie zostało uzyskane w wyniku wypadku przy pracy albo choroby zawodowej rozwiązanie umowy jest możliwe, gdy choroba trwa dłużej niż okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące. Przy czym zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub nastąpiła w trakcie ciąży, nie dłużej niż 270 dni.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 5-6 marca 2011/ak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA