Czy pacjent małoletni ma prawo do informacji?

Leczenie ostrego zapalenia tarczycy zwykle musi odbywać się w szpitalu
Pacjent małoletni ma prawo uzyskać informacje dotyczące jego stanu zdrowia i proponowanego leczenia. Informacja ta powinna być jednak dostosowana do wieku i dojrzałości małego pacjenta.
/ 07.03.2011 14:30
Leczenie ostrego zapalenia tarczycy zwykle musi odbywać się w szpitalu

Na samym początku wyjaśnienia wymaga pojęcie pacjenta. Będzie to osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.

Kim jest osoba małoletnia?

Małoletnią będzie osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Może się zdarzyć, iż osobą pełnoletnią będzie osoba, która po ukończeniu 16 roku życia, a przed ukończeniem 18 roku, zawarła za zgodą sądu związek małżeński.

Prawem pacjenta małoletniego jest przede wszystkim prawo do informacji. Kształtuje się ono różnorodnie, w zależności od wieku małoletniego.

Pacjent nie ukończył 16. roku życia

Gdy pacjent nie ukończył 16. roku życia, lekarz jest zobowiązany do udzielenia przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta małoletniego, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu – jego przedstawicielom ustawowym. Będą to rodzice, względnie inni prawowici opiekunowie. Podobnie przedstawia się możliwość uzyskania przystępnej informacji o zabiegach pielęgniarskich, uzyskiwanej od pielęgniarki lub położnej. Pacjent, który nie ukończył 16 roku życia, ma jednak ograniczone prawo do informacji. Jest to tak zwana informacja częściowa, udzielona jedynie w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego. Lekarz winien również wysłuchać takiego pacjenta.

Pacjent ukończył 16. rok życia

Gdy pacjent małoletni ukończył 16. rok życia, wówczas lekarz jest zobowiązany do poinformowania o jego stanie zdrowia tak jego przedstawicieli ustawowych, jak i jego samego. Zatem, w tym przypadku, o wynikach przeprowadzonych badań, lekarz poinformuje rodziców (opiekunów) dziecka, jak i samego zainteresowanego małoletniego. Warto zaznaczyć, iż ów nakaz swoistego podwójnego obowiązku informacji, trwa do ukończenia przez pacjenta 18 roku życia. Po przekroczeniu tej cezury, do informacji uprawniony będzie wyłącznie pacjent. Tak samo przedstawia się możliwość uzyskania informacji od pielęgniarki lub położnej na temat pielęgnacji pacjenta i wykonywanych zabiegów pielęgniarskich.

Przeczytaj: Bezpłatna opieka stomatologiczna

Kto wyraża zgodę na leczenie?

Wyżej wymienione osoby, które są uprawnione do otrzymania informacji na temat zdrowia małoletniego pacjenta, mają też prawo do wyrażenia zgody na przekazanie jej innym osobom.

Odstąpienie od leczenia

Zgodnie z przepisami lekarz ma prawo w uzasadnionych przypadkach odstąpić od leczenia. W takim wypadku lekarz powinien poinformować tak pacjenta małoletniego, nawet gdy nie ukończył jeszcze 16 roku życia, jak i jego przedstawiciela ustawowego ( opiekuna) z dostatecznym wyprzedzeniem, o zamiarze odstąpienia od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Zobacz też: Jak krytykować dzieci, żeby chciały nas słuchać?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA