Czy pakiet zdrowotny jest przychodem?

Od pakietu medycznego należy odprowadzić podatek/ Fot. Fotolia
Pracodawcy coraz częściej zapewniają swoim pracownikom opiekę medyczną w prywatnych przychodniach. Dotychczas był to temat budzący wiele kontrowersji, ze względu na wątpliwości dotyczące opodatkowania tych świadczeń.
/ 02.03.2011 13:15
Od pakietu medycznego należy odprowadzić podatek/ Fot. Fotolia

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził ze pakiety medyczne stanowią istotny wymiar finansowy, co powoduje, że NSA uznało, że pracownik nabywający dzięki pracodawcy możliwość nieodpłatnego korzystania z prywatnej opieki medycznej, otrzymuje przysporzenie majątkowe. W konsekwencji czego NSA orzekło, że wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Przeczytaj: Skargi pacjentów

Niekorzystne skutki dla pracowników

Uchwała NSA wskazuje na obowiązek opodatkowania korzyści, jakie przysługują pracownikom z dodatkowych świadczeń medycznych, które wynikają z zakupionych przez pracodawcę pakietów.

Pracownik nie korzysta z pakietu zdrowotnego

Pracownicy będą opodatkowani bez względu na to czy z danego pakietu skorzystają, czy nie. W uzasadnieniu uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego możemy przeczytać, że umowa między pracodawcą a danym centrum medycznym polega na przekazaniu przez pracodawcę świadczenia pieniężnego w zamian za zobowiązanie się danego centrum medycznego do zapewnienia, w razie takiej potrzeby, opieki medycznej uprawnionym pracownikom. Jej istota nie jest zatem związana wyłącznie z faktem udzielenia konkretnych świadczeń medycznych, lecz obejmuje także gotowość do świadczenia odpowiednich usług. Taka gotowość jest opłacana przez pracodawcę bez względu na to, czy pracownik skorzysta ze świadczeń, czy też nie.

Podsumowanie: pakiety zdrowotne są przychodem pracownika i należy od nich odprowadzać podatek. 

Przeczytaj: Stres w pracy

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!