Czy wiesz co należy zrobić, aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Zdrowotnego celu otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć odpowiedni wniosek.
/ 18.10.2017 16:03

Stosowny wniosek można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia i złożyć go w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Funduszu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w oddziale Funduszu: -osobiście, -pocztą, -za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, - faksem.

Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach. Dokumenty ze zdjęciem (np. legitymację ubezpieczeniową lub studencką) wystarczy okazać do wglądu.

Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje Kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy. W pozostałych przypadkach Karta wystawiana jest na dwa miesiące, licząc od końca miesiąca, za który została odprowadzona ostatnia składka na ubezpieczenie zdrowotne. Inne terminy maksymalne obowiązują dla: - bezrobotnych – 30 dni, -uczniów i studentów – do końca semestru lub roku szkolnego, -emerytów – 5 lat, -rencistów – na okres przyznanego świadczenia, maksymalnie 5 lat.

Warto pamiętać, iż EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA