Czy wiesz jakie świadczenia objęte są Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Lekarz powinien potraktować uprawnionego z tytułu posiadania EKUZ w podobny sposób, jak osobę ubezpieczoną wg powszechnego systemu zdrowia, czasowo przebywającą w jego rejonie, którą przyjmuje po raz pierwszy.
/ 17.10.2017 09:57

Dokument ten uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim w zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie.

Karta uprawnia do świadczeń tylko w tych placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie. Ponadto EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest planowane leczenie.

Jeżeli w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia pobierane są opłaty od ubezpieczonych, EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów.

Jeżeli osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych potrzebuje opieki medycznej podczas pobytu za granicą, a nie posiada Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, powinna skontaktować się z właściwym oddziałem NFZ – telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w Polsce. Oddział wystawi wówczas Certyfikat Zastępczy, czyli dokument zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, który może zostać dostarczony pocztą lub faksem.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA