Dania - zasady udzielania pomocy medycznej

Dania - zasady udzielania pomocy medycznej
Osoba, która chce skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w Danii musi okazać lekarzowi lub personelowi w szpitalu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Sprawdź, za jakie usługi zdrowotne w Danii pacjent musi zapłacić.
/ 03.04.2011 20:03
Dania - zasady udzielania pomocy medycznej

Dodatkowe ubezpieczenie?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia w Danii, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego oraz pokryć koszty dopłat, które obowiązują w Danii.

W ramach ubezpieczenia można korzystać z opieki lekarzy i placówek służby zdrowia, którzy mają podpisaną umowę z państwową służbą zdrowia.

Przeczytaj: Apteczka dla rowerzystów - obowiązkowe wyposażenie

Wizyta u lekarza

Lekarzy przyjmują w godzinach 8-16. Informację o lekarzach przyjmujących po godzinie 16 można uzyskać pod numerem 118.

Opieka stomatologiczna do 18. r. ż jest bezpłatna. Osoby starsze mogą liczyć na zniżkę przy niektórych zabiegach profilaktycznych.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W przypadkach nagłych można zgłosić się do szpitala bez skierowania. Transport pacjenta karetką do szpitala jest bezpłatny.

Leki

Receptę na leki może wystawić lekarz lub stomatolog posiadający umowę z państwową służbą zdrowia. Za realizację recepty odpłatność wynosi 100%. Zwrotu poniesionych wydatków można dochodzić w urzędzie gminy.

Farmaceuta przy pierwszorazowym zakupie leków wydaje kartę, którą należy okazywać przy każdym następnym zakupie. Gdy suma wydatków na karcie przekroczy 465 DKK w roku kalendarzowym, koszty są zwracane. W zależności od wydatków zwrot może wynosić 0%, 50%, 75%, 85% kosztów.

Zwrot kosztów leczenia

O zwrot kosztów leczenia i leków pacjent może się ubiegać po powrocie do Polski w oddziale NFZ. Należy mieć przy sobie oryginały rachunków i dowody zapłaty.

Numery alarmowe:

  • Numer ratunkowy - 112

Sprawdź: Jakie wykonać szczepienia przed podróżą do Danii?

Źródło: www.mz.gov.pl, www.msz.gov.pl/ak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA