Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu

 Przebycie większości chorób zakaźnych wieku dziecięcego daje odporność na całe życie/ fot. Fotolia
Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu jest zbiorem 10 praw, które powinny być przestrzegane w każdym europejskim szpitalu lub oddziale dziecięcym. Karta została podpisana w 1988 roku przez 13 krajów na I Europejskiej Konferencji Stowarzyszeń na rzecz Dzieci w Szpitalu. Nie jest ona jeszcze ratyfikowana przez Polskę, podjęte zostały jednak w tym kierunku działania.
/ 03.10.2016 18:55
 Przebycie większości chorób zakaźnych wieku dziecięcego daje odporność na całe życie/ fot. Fotolia

O czym mówi Europejska Karta Praw Dziecka?

W Karcie zapisane zostało między innymi, że dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu, pod opieką poradni lub na oddziale dziennym. Dzieci powinny mieć również prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu rodzice lub opiekunowie. Nie powinno być żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających - bez względu na wiek dziecka.

Pobyt rodziców u dziecka w szpitalu jest wskazany

Rodzicom powinny być stwarzane warunki do pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać im w pozostawaniu przy dziecku. Pobyt rodziców nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę zarobków. Aby mogli oni uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, powinni być na bieżąco informowani o sposobie postępowania i zachęcani do aktywnej współpracy.

Dzieci i rodzice powinni mieć także prawo do uzyskiwania informacji, a w przypadku dzieci, w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości pojmowania. Należy starać się o łagodzenie i unikanie zbędnych stresów fizycznych i emocjonalnych u dziecka w związku z jego pobytem w szpitalu.

Dzieci i ich rodzice mają prawo współuczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia. Każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi. Dzieci powinny przebywać razem z innymi dziećmi w podobnym wieku i nie należy umieszczać ich razem z dorosłymi.

Jak powinna wyglądać opieka szpitalna?

Powinno się dziecku umożliwić zabawę, odpoczynek i naukę odpowiednio do jego wieku i samopoczucia. Otoczenie dziecka powinno być tak zaprojektowane, urządzone i wyposażone, tak aby zaspokajało dziecięce potrzeby. Przygotowanie i umiejętności personelu muszą zapewniać zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci, a zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia. Dzieci powinny być traktowane z taktem i wyrozumiałością a ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane.

Czytaj też: Opieka długoterminowa osób przewlekle chorych

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA