Jakie choroby pozwalają wykryć badania hormonalne? /fot. Fotolia

Jak dostać się do lekarza specjalisty w innym województwie?

Do specjalisty możemy się dostać po wydaniu przez lekarza internistę skierowania. Czy osoba posiadająca skierowanie może udać się do specjalisty z innego województwa, niż oddział NFZ, do którego należy?
/ 21.02.2011 10:59
Jakie choroby pozwalają wykryć badania hormonalne? /fot. Fotolia

W przypadku badań specjalistycznych nie istnieje rejonizacja, co oznaczałoby, że osoba zarejestrowana w województwie Śląskim może skorzystać z poradni specjalistycznej z innego województwa. W sytuacji, gdy skierowanie zostało wydane przez lekarza internistę w ramach świadczeń finansowanych z NFZ, poradnia specjalista musi przyjąć takie skierowanie i zarejestrować pacjenta. Nie ma przy tym znaczenia, że skierowanie zostało wystawione w innym województwie.

Przeczytaj: Kiedy potrzebne jest skierowanie?

Kiedy skierowanie nie jest wymagane?

W przypadku niektórych rodzajów świadczeń skierowanie nie jest jednak konieczne.

Dotyczy to następujących świadczeń:
• ginekologa i położnika;
• dentysty;
dermatologa;
• wenerologa;
onkologa;
• okulisty;
• psychiatry;
• dla osób chorych na gruźlicę;
• dla osób zakażonych wirusem HIV;
• dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
• dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
• dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
• dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zobacz też: Rejestracja - źródło informacji dla pacjenta

Przynależność do oddziału NFZ

Przynależność do określonego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest uzależniona od miejsca zamieszkania i zgłoszenia. Co do zasady powinniśmy być zgłoszeni w miejscu naszego zamieszkania. Nie ma przy tym znaczenia zamieszkanie tymczasowe.

Czasowa zmiana miejsca pobytu nie pociąga za sobą konieczności jednoczesnej zmiany oddziału Funduszu. Jeżeli jednak osoba zmienia miejsce zamieszkania na stałe, powinna dokonać zmiany samodzielnie lub powiadomić o tym płatnika składki, który dokona stosownej zmiany.

W zależności od sytuacji będziemy mieli zatem do czynienia z czasową zmianą miejsca pobytu, która nie pociąga za sobą konieczności zgłoszenia lub też ze zmianą miejsca zamieszkania, która zgłoszenia wymaga.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!