Jak powinny być oznakowane przychodnie, poradnie i gabinety?

Po przyjęciu chorego do szpitala konieczne jest wykonanie badań potwierdzających zawał serca.
Miejsce, w którym świadczone są usługi zdrowotne w ramach NFZ, powinno być odpowiednio oznaczone. Jakie informacje powinny być umieszczone na budynku i w gabinetach lekarskich?
/ 14.12.2009 14:50
Po przyjęciu chorego do szpitala konieczne jest wykonanie badań potwierdzających zawał serca.

Oznaczenia budynku

Każdy świadczeniodawca (lekarz, przychodnia, poradnia) mający umowę z NFZ musi odpowiednio oznakować od zewnątrz budynek, w którym świadczone są usługi. Ważna jest przede wszystkim tablica informacyjna z logo NFZ i z nazwą świadczeniodawcy. Taka tablica jest znakiem dla pacjenta, że w tym miejscu może skorzystać ze świadczeń w ramach ubezpieczenia w NFZ. Dlatego powinna znajdować się w miejscu widocznym i ogólnodostępnym.
Jeśli w tym samym budynku mieszczą się także inne poradnie, które nie zawarły umowy z Funduszem, logo powinno wskazywać jednoznacznie, w której z nich udzielane są bezpłatne świadczenia zdrowotne.

Przeczytaj: Przynależność do oddziału NFZ

Pozostałe informacje

Oprócz tablicy informacyjnej w dobrze widocznym miejscu powinny znaleźć się:
• informacje o godzinach i miejscach przyjęć oraz o osobach, które przyjmują pacjentów
• informacje o miejscach i godzinach pracy podwykonawców, np. laboratoriów, do których kierowani są pacjenci
• zasady zapisów na porady i wizyty, także domowe
• informacje o możliwości zapisania się na listę oczekujących
• informacje o trybie składania skarg i wniosków

Przeczytaj: Kolejka do świadczeń, czyli lista oczekujących

Na tablicy ogłoszeń powinny zostać umieszczone także:
• wykaz praw pacjenta
• adres oraz numer telefonu Rzecznika Praw Pacjenta
• numery telefonów alarmowych ratownictwa medycznego: 112 i 999

Poszczególne gabinety

W poradni lekarza POZ powinna znaleźć się informacja o tym, kto i gdzie udziela pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i dni świąteczne. Ponadto, w poradni stomatologicznej, w której udzielane są świadczenia za dopłatą, powinna zostać umieszczona informacja o możliwości uzyskania takich świadczeń oraz cennik dopłat. W widocznym miejscu powinien znajdować się także wykaz gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA