Jakie świadczenia obejmuje ambulatoryjna opieka zdrowotna?

Jakie świadczenia obejmuje ambulatoryjna opieka zdrowotna?
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego (także w domu chorego) przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych.
/ 11.12.2009 11:18
Jakie świadczenia obejmuje ambulatoryjna opieka zdrowotna?

Świadczenia te realizowane są przez poprzez:

  • badanie lekarskie;
  • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych;
  • ordynowanie koniecznych leków;
  • zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi;
  • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą;
  • orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie;
  • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;
  • wykonywanie badań profilaktycznych;

Zobacz: Jakie ubezpieczenie zdrowotne przysługuje studentom zaocznym?

Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznych na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.
Lekarz wystawiający skierowanie do specjalisty może wskazać, czy pacjent wymaga udzielenia porady w domu. Potrzebę takiej wizyty może również w razie konieczności zgłosić pacjent lub jego opiekun. Lekarz z poradni specjalistycznej ma obowiązek, w przypadkach uzasadnionych medycznie, do udzielania świadczeń w także formie porad domowych.

Skierowanie do specjalisty nie jest wymagane u dermatologa, ginekologa i położnika, okulisty, onkologa, psychiatry oraz wenerologa.

Przeczytaj: Kiedy potrzebne jest skierowanie?

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Jeśli pacjent kontynuuje terapię w kolejnym roku kalendarzowym nie musi dostarczać nowego skierowania.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA