Karmienie piersią – standardy opieki okołoporodowej

Kobiety, które spodziewają się dziecka, często nie znają swoich praw w zakresie opieki medycznej w ciąży oraz przy i po porodzie. Dotyczy to nie tylko planu porodu czy badań, jakie powinny zostać przeprowadzone w trakcie ciąży, ale też m.in. karmienia piersią. Jakie są prawa młodej mamy w zakresie karmienia piersią?
/ 06.12.2013 12:49

fot. Fotolia

Gdzie szukać informacji o standardach opieki okołoporodowej?

Personel medyczny ma obowiązek pomóc młodym mamom w rozpoczęciu karmienia piersią i czuwać nad jego prawidłowym przebiegiem. W związku z tym każda kobieta, jeszcze na etapie planowania ciąży, powinna zapoznać się z rozporządzeniem określającym standardy opieki okołoporodowej.

Dokument, którego pełna nazwa brzmi: „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”, szczegółowo określa prawa ciężarnych i młodych mam.

Ciąża i poród

Według dokumentu ciężarna ma prawo do „praktycznego i teoretycznego przygotowania do (…) karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej” już od 21. tygodnia ciąży.

– W IV okresie porodu młoda mama powinna zostać przeszkolona w zakresie prawidłowego przystawiania dziecka do piersi. Ponadto zadaniem personelu medycznego jest udzielenie jej niezbędnej pomocy w tym zakresie oraz przekazanie informacji na temat laktacji w pierwszej dobie życia noworodka – mówi Dorota Szatkowska, konsultant laktacyjny.

Okres noworodkowy

Rozdział XII rozporządzenia, a konkretnie punkt 8., szczegółowo opisuje pomoc w karmieniu piersią, jaką należy zapewnić kobiecie i dziecku w okresie noworodkowym. Oto przykładowe informacje, jakie powinna otrzymać młoda mama od personelu medycznego:

  • po 12. godzinie życia dziecka należy przystawiać je do piersi kilkanaście razy na dobę, przeznaczając 15 minut na każdą pierś,
  • jeśli noworodek śpi, mama powinna wybudzać go do karmienia co 3-4 godziny,
  • jeśli stan zdrowia dziecka tego nie wymaga, nie powinno być dopajane – dotyczy to nie tylko sztucznego mleka, ale również wody i glukozy,
  • przez pierwsze 4 tygodnie życia noworodka, czyli w czasie stabilizowania się laktacji, nie należy podawać mu smoczka.

Personel medyczny powinien zapoznać młodą mamę również z:

  • pozycjami do karmienia,
  • wskaźnikami skutecznego karmienia piersią,
  • objawami niedojadania u dziecka.

– W przypadku nieskutecznego karmienia, kobieta powinna otrzymać pomoc w znalezieniu i wyeliminowaniu przyczyn trudności w karmieniu oraz jeśli jest taka potrzeba, wskazówki dotyczące pobudzenia laktacji. Jeśli problemy z efektywnym karmieniem leżą po stronie dziecka, mama powinna zostać poinstruowana w zakresie odciągania pokarmu i podawania go dziecku do czasu rozwiązania problemu – podkreśla Dorota Szatkowska.

Zobacz też: Czy możliwe jest bezbolesne karmienie piersią?

Wizyty domowe

Podczas wizyt domowych zadaniem położnej jest zachęcanie młodej mamy do karmienia piersią poprzez odpowiedni instruktaż, ocenę przebiegu karmienia, a także poprawianie ewentualnych błędów. Ponadto kobieta powinna znać korzyści płynące z karmienia naturalnego oraz otrzymać informację na temat produktów żywnościowych w swojej diecie, które mogą negatywnie wpływać na samopoczucie dziecka.

Pomoc udzielona kobietom jeszcze w okresie ciąży oraz zaraz po porodzie jest kluczowa dla rozpoczęcia karmienia piersią. Młode mamy, szczególnie te niedoświadczone w opiece nad noworodkiem, potrzebują odpowiedniego wsparcia. Kobiety, które nie otrzymują tej pomocy, często rezygnują z karmienia piersią.

Nie tylko o karmieniu piersią

Rozporządzenie wyznaczające standardy opieki okołoporodowej jest bardzo ważne dla wszystkich mam, nie tylko dla tych, które chcą karmić piersią. Dokument zawiera m.in. dokładny spis badań, świadczeń profilaktycznych i konsultacji medycznych, do których kobieta ma prawo w poszczególnych tygodniach ciąży. Opisuje również kolejne etapy porodu oraz to, w jaki sposób powinien zostać zbadany stan zdrowia dziecka po przyjściu na świat.

Zobacz też: Jak poprawnie karmić niemowlę piersią?

Źródło: materiały prasowe Fresh PR/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!