Na jakie odszkdoowanie może liczyć pacjent, który uległ zakażeniu szpitalnemu?/ fot. Fotolia

Kiedy dochodzi do przedawnienia sprawy przeciwko lekarzowi?

Karalność przewinienia zawodowego lekarza ustaje po 5 latach od jego popełnienia. Czy czas dochodzenia roszczeń można przedłużyć?
/ 08.11.2011 10:25
Na jakie odszkdoowanie może liczyć pacjent, który uległ zakażeniu szpitalnemu?/ fot. Fotolia

Umorzenie po upływie 5 lat

Niedawno zajmowałam się sprawą klienta występującego jako pokrzywdzony w sprawie - najpierw przed okręgowym sądem lekarskim, a następnie przed Naczelnym Sądem Lekarskim.

Sprawa została umorzona na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich:

  • Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Rzeczywiście sprawa toczyła się bardzo długo (przez spory czas w sprawie nie działo się nic), do zdarzenia będącego przedmiotem postępowania doszło w 2006 r.

Czy zatem jeżeli przez 5 lat nie dojdzie do wyjaśnienia sprawy przed organem dyscyplinarnym oznacza to, że pokrzywdzony nie będzie mógł liczyć na wyrok sądu lekarskiego?

Przeczytaj: Naruszenie dóbr osobistych pacjentów

Nie zawsze sprawa jest beznadziejna

Jeżeli prócz sprawy dyscyplinarnej przeciwko lekarzowi odrębnie toczy się postępowanie karne w sprawie, to  sprawa dyscyplinarna nie ulegnie przedawnieniu po 5 latach od zdarzenia.

Zgodnie z paragrafem 4 art. 64 ustawy o izbach lekarskich:

  • Jeżeli czyn, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie przestępstwo, ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa.

O tym, kiedy ustaje karalność przestępstwa mówi art. 101 kodeksu karnego, natomiast zgodnie z art. 102 kodeksu karnego:

Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Tak więc jeżeli w sprawie toczą się jednocześnie dwa postępowania: dyscyplinarne oraz karne to postępowanie dyscyplinarne nie może być umorzone po 5 latach od zdarzenia będącego przedmiotem postępowania (np. błędu medycznego), zaś karalność przewinienia zawodowego lekarza trwa tak długo jak karalność przestępstwa.

Przeczytaj: Jaka jest odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie leczenia?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!