Kiedy przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski udzielany jest pracownikowi, którego dziecko nie ukończyło 12 miesięcy/ fot. Shutterstock
Od dnia 1 stycznia 2010 r. pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje urlop zwany ojcowskim lub „tacierzyńskim”. Kiedy i na jak długo ojciec może wziąć urlop w celu opieki nad żoną lub dzieckiem?
/ 23.01.2011 20:17
Urlop ojcowski udzielany jest pracownikowi, którego dziecko nie ukończyło 12 miesięcy/ fot. Shutterstock

Na jaki okres udzielany jest urlop ojcowski?

Urlop może być udzielony nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Urlopu udziela się na wniosek pracownika - ojca, złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. W roku 2011, wymiar urlopu wynosi 7 kolejnych dni kalendarzowych.

Zobacz także: Wniosek o urlop ojcowski

Od dnia 1 stycznia 2012 r. wymiar urlopu ojcowskiego wzrośnie i będzie wynosił 2 tygodnie. Jeżeli w trakcie korzystania z urlopu jego wymiar wzrośnie (stanie się tak w przypadku, gdy w trakcie urlopu upłynie rok 2011 i rozpocznie się 1 stycznia 2012 roku), pracownikowi przysługiwać będzie dodatkowe 7 dni urlopu. Urlopu nie można jednak udzielać częściami, zatem gdyby ustawowe 7 dni zostało wykorzystane przez pracownika - ojca w 2011 roku, w roku 2012 nie ma już prawa do urlopu uzupełniającego, nawet na dziecko, które jeszcze nie ukończyło 12 miesięcy życia.

Przeczytaj: Wszystko o opiece pielęgniarki i położnej

Co się dzieje, gdy dziecko skończy rok?

Ze względu na fakt, że ograniczeniem skorzystania z urlopu jest wiek dziecka - 12 miesięcy - jeśli okaże się, że w trakcie trwania urlopu dziecko skończy 12 miesiąc życia, urlop należy się jedynie do dnia poprzedzającego dzień urodzin dziecka.

Zobacz też: Kobieta w ciąży - umowa o pracę a zasiłek macierzyński

Opieka nad żoną po przebytym porodzie

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze przyznają ponadto mężowi kobiety po porodzie uprawnienie do zwolnienia z pracy w celu wykonywania opieki nad żoną. Warunkiem uzyskania zwolnienia oraz otrzymania za czas nieobecności w pracy zasiłku opiekuńczego jest ubezpieczenie mężczyzny w ZUS-ie. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 w/w ustawy, osoba ubezpieczona, zwolniona od wykonywania pracy  z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1)   dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
b)  porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
c)  pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
2)   chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
3)   innym chorym członkiem rodziny - ma prawo do zasiłku opiekuńczego. 
Konieczne jest ponadto uzyskanie od lekarza zaświadczenia o chorobie dziecka lub członka rodziny, lub o przebytym porodzie.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA