Kobieta w ciąży – umowa o pracę a zasiłek macierzyński

Karmienie piersią i problemy
Często w praktyce pojawiają się wątpliwości, kiedy w przypadku zawarcia umowy o pracę przez kobietę w ciąży przysługuje zasiłek macierzyński oraz czy są jakieś ograniczenia czasowe zawierania umowy z kobietą w ciąży i pobierania przez nią zasiłku macierzyńskiego.
/ 31.01.2011 14:42
Karmienie piersią i problemy

Warunkiem uzyskania zasiłku macierzyńskiego jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu w chwili urodzenia dziecka (lub przyjęcia dziecka na wychowanie). Nie występuje tutaj, jak ma to miejsce w przypadku zasiłku chorobowego, dodatkowy warunek w postaci posiadania określonego okresu ubezpieczenia.

Przepisy wprowadzają tzw. okresy wyczekiwania, jednak odnoszą się one do nabycia prawa do zasiłku chorobowego. Ubezpieczony nabywa bowiem prawo do tego zasiłku chorobowego zgodnie z art. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r:

  1. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
  2. po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Przeczytaj: Szkoła rodzenia

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje więc ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko, jak również (poniższe przypadki stosujmy również do ubezpieczonej, np. przy pozarolniczej działalności gospodarczej):

  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
  • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku życia.

Nie ma tutaj obostrzenia, zgodnie z którym trzeba przejść jakikolwiek okres wyczekiwania, czyli podlegać ubezpieczeniu chorobowemu przez określony czas. Istotne jest tylko to, by dana osoba w chwili urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu.

Nieważne jest także to, czy podlega mu obowiązkowo czy dobrowolnie. Zasiłek macierzyński przysługiwałby nawet w sytuacji, gdyby poród nastąpił w pierwszym dniu ubezpieczenia.

Zobacz też: Kobieta w ciąży a wypowiedzenie umowy o pracę

W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego musimy pamiętać o opłaceniu składki. Nieopłacenie składki na ubezpieczenie chorobowe w terminie spowoduje, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wygaśnie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym tejże składki nie opłacono. Przywrócenie zaś terminu na opłacenie składki zależy od uznaniowej decyzji ZUS.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje kobiecie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Tak więc liczy się podleganie ubezpieczeniu chorobowemu w dniu porodu, a nie to, jak długo trwało ono wcześniej. Kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, a więc ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA