Na jakich zasadach refundowane są leki?

 Bądź ostrożny przy dawkowaniu leku u dziecka/ fot. Fotolia
Apteki, które dokonują sprzedaży leków refundowanych muszą być zarejestrowane w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki temu NFZ pokrywa różnicę ceny rynkowej a refundowanej leku.
/ 22.10.2016 16:20
 Bądź ostrożny przy dawkowaniu leku u dziecka/ fot. Fotolia

Obecnie, aby apteka mogła sprzedawać leki refundowane składa do NFZ formularz rejestracyjny, w którym zawarte są dane o aptece oraz wyrażona jest chęć sprzedawania leków i towarów refundowanych przez fundusz.

Na czym polega refundacja?

Różnicę pomiędzy ceną rynkową a refundowaną leku pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzieje się to na podstawie zbiorczych zestawień zrealizowanych recept w danym okresie czasu, np. w jednym miesiącu. Zbiorcze zestawienia zawierają łączną wysokość refundacji w wykazanym okresie. Taki sposób rozliczania aptek z funduszem umożliwia aptece sprzedaż leków oraz produktów leczniczych refundowanych oraz dawanie rabatów, które określane są w cenach sztywnych, urzędowych. Chodzi tu przede wszystkim o popularne ‘leki za złotówkę’. 

To jednak nie jedyny sposób regulacji refundacji pomiędzy aptekami a funduszem. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje również na podstawie numerów oraz dat wydania recept oraz innych danych, które wymienione są szczegółowo w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rozszerzenie tych przepisów możemy znaleźć w rozporządzeniach wykonawczych wydawanych na podstawie upoważnień zawartych w danej ustawie.

Zaostrzenie wymagań w stosunku do aptek

Sejmowa komisja zdrowia pracuje obecnie nad stworzeniem całkiem nowej ustawy dotyczącej refundacji leków, która w znacznym stopniu ograniczy ilość aptek, w których będzie można zakupić lek po tańszej cenie refundowanej. Apteki będą musiały spełnić więcej warunków oraz ułatwiona będzie kontrola nad nimi. Przeprowadzana ona będzie sporadycznie przez odpowiednie organy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Problem zerwania umowy z apteką

Sprzedaż leków refundowanych będzie odbywała się na podstawie umowy pomiędzy zainteresowaną apteką a funduszem zdrowia. W umowie tej zostanie zawarte zobowiązanie apteki do stosowania sztywnych cen i marż oraz zostaną określone kary umowne za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązania. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał szerokie uprawnienia do zerwania umowy. Największe kontrowersje w środowisku aptekarzy stwarza fakt, że apteka nie będzie mogła nigdzie się od tego odwołać, gdyż ustawa nie przewiduje żadnej instancji odwoławczej.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA