Odszkodowanie od szpitala - krok po kroku

Odszkodowanie od szpitala - krok po kroku
Jeżeli w wyniku błędu lekarskiego pacjent stracił sprawność i nie jest zdolny wykonywać dotychczasowej pracy może domagać się odszkodowania. W jaki sposób uzyskać odszkodowanie od szpitala?
/ 08.02.2011 13:42
Odszkodowanie od szpitala - krok po kroku

Pacjenci mogą się domagać odszkodowania za błędy popełnione przez personel medyczny. Lekarz może popełnić błąd w leczeniu, ale też w rozpoznaniu choroby oraz przy czynnościach technicznych związanych z terapią.

Odszkodowanie i renta

Zanim wystąpimy z roszczeniem, powinniśmy wyliczyć wysokość kwoty, której będziemy się domagać. W ramach odszkodowania możemy żądać zwrotu kosztów
leczenia, wydatków na prywatne wizyty u specjalistów czy opiekę pielęgniarki, a także wydatków na lekarstwa, protezy, a nawet specjalistyczną dietę.

Oprócz roszczeń odszkodowawczych pacjent ma prawo do zadośćuczynienia za krzywdę, cierpienia moralne i psychiczne. Jeśli pacjent utracił zdolność do wykonywania pracy oraz zwiększyły się jego potrzeby i wydatki, a zmniejszyły widoki na przyszłość może domagać się on od odpowiedzialnego lekarza lub szpitala renty.

Roszczenie pacjenta przedawnia się po upływie 3 lat od momentu wykrycia lub ujawnienia się szkody.

Przeczytaj: Kiedy przysługuje odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego?

Sprawa w sądzie

Sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania należy kierować do dyrektora placówki służby zdrowia winnej wyrządzenia szkody. Ewentualnie można zwrócić się do firmy ubezpieczającej szpital, bo podmioty zajmujące się świadczeniami zdrowotnymi mają obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli mimo pisemnego wniosku poszkodowanego pacjenta szpital lub lekarz odmówią wypłaty odszkodowania, pacjent składa pozew do sądu wedle właściwości miejscowej pozwanego, czyli lekarza lub szpitala.

Szukanie winnego

Niektóre sprawy wiążą się z winą konkretnej osoby, np. lekarza, który postawił złą diagnozę czy popełnił błąd w trakcie zabiegu. Pacjent, który pozywa, nie musi jednak znać nazwiska osoby odpowiedzialnej. Ustaleniami faktycznymi zajmuje się sąd. Przykładowo, problemy ze wskazaniem konkretnego lekarza, który popełnił błąd w trakcie operacji nie stoją na przeszkodzie przyznaniu odszkodowania. Szpital odpowiada bowiem za błędy swoich pracowników. Bywają też przypadki (np. zakażenie gronkowcem, żółtaczką), w których nie jest konieczne ustalanie winnej osoby, wystarczy udowodnić, że do szkody doszło w trakcie pobytu w danej placówce.

Biegli

W celu ustalenia, czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej, sąd powołuje biegłych sądowych. Przedstawiają oni swoją opinię dotyczącą danej sytuacji, oceniając stopień zawinienia czy zaniedbania lub ich brak po stronie szpitala. Biegli powinni być bezstronni, w związku z tym nie powinni być w żaden sposób powiązani z placówką czy lekarzami, których dotyczy postępowanie. 

Zobacz też: Jakie prawa ma pacjent?

Zmiany w przepisach – nadzieja na przyszłość

Obecnie trwają prace nad nowymi przepisami, które mają usprawnić proces dochodzenia roszczeń za błędy medyczne. Zgodnie z projektowanymi zmianami powstać mają specjalne komisje, które będą rozpatrywać tego typu sprawy. Orzeczenie ma być wydawane w ciągu 5 miesięcy od przyjęcia wniosku. Takie rozwiązanie ma stanowić alternatywę dla dochodzenia roszczeń przed sądem.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA