Padaczka jest chorobą o nie do końca znanej etiologii, w której podczas napadu obserwujemy drgawki i inne objawy neurologiczne./ fot. Shutterstock

Pacjencie! Masz prawo uzyskać wyczerpującą informację

Pacjent ma prawo do uzyskania informacji na temat stanu zdrowia. Lekarz musi poinformować pacjenta w sposób zrozumiały i wyczerpujący.
/ 23.01.2011 17:27
Padaczka jest chorobą o nie do końca znanej etiologii, w której podczas napadu obserwujemy drgawki i inne objawy neurologiczne./ fot. Shutterstock

Obowiązek informowania pacjenta ma każda placówka i osoba udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej.

Informacja o przysługujących pacjentowi prawach

Oprócz informacji o stanie zdrowia pacjent powinien otrzymać informację o swoich prawach.
Zakład opieki zdrowotnej powinien go poinformować o prawie do odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegu. Co do zasady prawo do wyrażenia zgody na proponowane świadczenie medyczne ma każdy pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat. W przypadku pacjentów, którzy nie ukończył 18 lat, jest ubezwłasnowolniony oraz niezdolny do świadomej decyzji, wyrazić zgodę na świadczenie mogą przedstawiciele ustawowi lub też opiekun faktyczny.

Przeczytaj: Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Informacja na temat stanu zdrowia

Wyrażenie zgody lub odmowa przyjęcia świadczenia powinna być poprzedzona wcześniejszą wyczerpującą informacją na temat stanu zdrowia pacjenta, jak również proponowanych działań i kierunku leczenia. Informacja taka powinna być dla pacjenta zrozumiała i jasna.

Pacjent ma prawo poprosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała. Obowiązek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej nie wyczerpuje się poprzez jednorazowe poinformowanie.

Zanim pacjent podejmie decyzję, może zażądać drugiej opinii medycznej odnoszącej się do swojego przypadku.
Pacjent ma prawo do przeglądania dokumentacji medycznej dotyczącej swojej osoby.

Czy można zrezygnować z informacji?

Pacjent nie ma obowiązku otrzymania informacji. Dlatego też w każdym momencie może z niej zrezygnować. Ewentualnie może on wybrać jakie informacje chce uzyskać, a które należy pominąć.

Zobacz też: Prawa pacjenta, czyli o obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej

Informowanie pacjenta małoletniego

Prawo do informacji mają również pacjenci małoletni. Do 16. roku życia pacjent ma prawo uzyskania od lekarza informacji w formie i zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.

/ak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!