Kiedy pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy/fot. Fotolia

Pracodawca zapłaci tylko za badania medyczne!

Zgodnie z przepisami pracodawca ponosi koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, jednak co tak naprawdę oznacza sformułowanie „profilaktyka zdrowotna związana z wykonywana pracą”? Odpowiedzi udziela Główny Inspektorat Pracy w artykule „Profilaktyka zdrowotna w firmie nie wykracza poza badania medyczne” w Rzeczpospolitej.
/ 23.04.2012 10:49
Kiedy pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy/fot. Fotolia

Z odpowiedzi Głównego Inspektoratu Pracy wnioskować można, że szef kierując pracownika do lekarza ma obowiązek w skierowaniu na badania profilaktyczne określić ich zakres, występowanie szkodliwych czynników podczas pracy oraz poda ich najświeższy pomiar. Okazuje się jednak, że pracodawca nie może skierować pracownika do konkretnego specjalisty, np. do ortopedy, ale wypisuje skierowanie do lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę nad profilaktyką zdrowotną. Lekarz ten może pokierować pracownika dalej do specjalistów lub wyznaczyć mu kolejną wizytę, żeby ponownie ocenić stan zdrowia.

„Podstawą do przeprowadzenia badania profilaktycznego jest skierowanie wydane przez pracodawcę, które powinno zawierać:

  • rodzaj badania, jakie ma być wykonane,
  • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona (…),
  • w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
  • informacje o występowaniu na ww. stanowisku lub stanowiskach czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych wykonanych na tych stanowiskach (…)”.

Inspektor pracy może sprawdzić czy pracodawca spełnia swoje obowiązki dotyczące profilaktyki zdrowotnej. Kontrola obejmuje sprawdzenie czy pracodawca zatrudnia ludzi zgodnie z orzeczeniami lekarskimi wydanymi podczas badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych, a także może sprawdzić czy wystawione są one zgodnie ze wzorem przez uprawnionych lekarzy. Zakres badań kontrolnych podlega pod wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, zatem inspektor pracy nie ingeruje w to.

Zobacz też: Równe nie znaczy najlepsze - o finansowaniu leczenia w Polsce

Źródło" Rzeczpospolita z 23.04.2012/kr

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!