Psychiatra - lekarz od zdrowia psychicznego

Psychiatria to dziedzina medycyny zajmująca się zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. W diagnostyce bierze się pod uwagę całe mnóstwo uwarunkowań biologicznych, społecznych, rodzinnych, duchowych i emocjonalnych.
/ 28.11.2013 06:23

Psychiatria to dziedzina medycyny zajmująca się zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. W diagnostyce bierze się pod uwagę całe mnóstwo uwarunkowań biologicznych, społecznych, rodzinnych, duchowych i emocjonalnych.

Psychiatra - lekarz od zdrowia psychicznego

Psychiatrą może zostać wyłącznie lekarz, który ukończył studia medyczne, odbędzie staż i specjalizację zakończoną egzaminem państwowym.

Kiedy warto pójść do psychiatry?
Nasze społeczeństwo ma opory przed korzystaniem z porad psychiatry. Zwykle boimy się piętna i stygmatyzacji społecznej. Niestety nadal nasza wiedza na temat zaburzeń psychicznych i emocjonalnych jest niska, tak jak świadomość ryzyka pojawienia się choroby psychicznej.

Z porady psychiatrycznej warto skorzystać jeśli odczuwamy wyraźny spadek kondycji psychicznej. Mogą o tym świadczyć:

 • długotrwale utrzymujący się niski nastroj (bezradność, smutek, bezsilność, apatia, niskie poczucie własnej wartości, niska samoocena)
 • doświadczanie dziwnych doznań jak np. słyszenie głosów, widzenie czegoś czego nie ma, „rozmawianie z głosami”
 • częste pojawienie się myśli samobójczych (także prób)
 • samookaleczenia ciała (cięcie się, połykanie ostrych przedmiotów, uporczywe drapanie się)
 • problemy z opanowaniem, utrzymaniem emocji na wodzy
 • nadużywanie alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
 • współwystępowanie wszechogarniającego osłabienia, zaburzeń snu, niskiego nastroju
 • bezsenność i nadmierna senność
 • zachowania obsesyjne
 • nadmierne pobudzenie psychiczne
 • odwrócenie rytmów dobowych
 • agresja słowna, fizyczna, skierowana na ludzi i przedmioty
 • zaburzenia psychoseksualne
 • zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia, pica)
 • zaburzenia osobowości
 • niewyjaśnione dolegliwości ze strony narządów wewnętrznych (bóle brzucha, bóle głowy, biegunki, bóle serca, pleców)
 • problemy z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach życiowych
 • i wiele innych.


Często zdarza się tak, że najpierw rodzina osoby chorej korzysta z porady lekarza psychiatry. Konsultuje z nim niepokojące objawy i według wskazówek lekarza przekonuje do wizyty w gabinecie psychiatrycznym. Rodzina i bliscy (czyli najbliższe środowisko) osoby chorej odgrywają jedną z kluczowych ról w procesie diagnostycznym i terapeutycznym.

Do psychiatry nie potrzeba skierowania od lekarza rodzinnego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!