Sąd lekarski przyjaźniejszy pacjentowi

Sąd lekarski przyjaźniejszy pacjentowi
Postępowanie przed sądem lekarskim będzie jawne także dla pacjenta, a od orzeczeń sądów lekarskich pokrzywdzony będzie mógł złożyć kasację do Sądu Najwyższego. To niektóre zmiany, jakie wprowadziła nowa ustawa o izbach lekarskich.
/ 20.01.2010 16:34
Sąd lekarski przyjaźniejszy pacjentowi

Zgodnie z nowymi przepisami postępowanie przed sądem lekarski w kwestii odpowiedzialności zawodowej lekarza będzie się odbywać na rozprawie jawnej, a ewentualne przesłanki ograniczenia jawności zostały ściśle wyliczone (art. 79 ust. 2). Samo postępowanie będzie zbliżone do postępowania karnego.

Pacjent stroną postępowania

Pod rządami nowej ustawy lepsza będzie sytuacja pokrzywdzonego pacjenta. Od nowego roku staje się on stroną postępowania, a nie jak poprzednio jedynie świadkiem.

Status strony postępowania oznacza większe uprawnienia. Wzorem postępowania karnego pacjenci będą mogli składać wnioski o przeprowadzenia dowodów (art. 59 ust. 1). Poszkodowany będzie mógł również mieć maksymalnie dwóch pełnomocników, wybranych spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.

Przeczytaj: Kiedy przysługuje odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego?

Dla niezadowolonych kasacja

Co istotne pokrzywdzony dzięki nowej ustawie zyskuje możliwość wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. Przysługuje ona od prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego w kwestii odpowiedzialności zawodowej lekarza i powinna być wniesiona w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia (art. 95 ustawy o izbach lekarskich).

Szerszy katalog kar

Rozszerzeniu uległ także katalog kar, które mogą orzekać sądy lekarskie. Do końca 2009 r. mogły one stosować jedynie kary nagany, upomnienia oraz czasowego lub dożywotniego pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Według nowych przepisów będzie możliwe orzekanie także kar pieniężnych lub o ograniczeniu zakresu czynności związanych z wykonywaniem zawodu do 2 lat. Ponadto sąd lekarski będzie mógł również zakazać pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach medycznych (art. 83).

Rejestr ukaranych lekarzy

Duże znaczenie dla pacjentów może mieć rejestr ukaranych lekarzy, w którym to znajdziemy informacje dotyczące danego lekarza. Na podstawie art. 110 będzie on prowadzony przez Naczelną Izbę Lekarską, a dostęp do niego będzie jawny. Jedynym wymogiem będzie wykazanie interesu prawnego.

Zobacz też: Jakie prawa ma pacjent?

Podstawa prawna

Ustawa z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA