Skarga na lekarza, przychodnię lub szpital – gdzie ją złożyć?

skarga na lekarza
Jeśli lekarz lub placówka medyczna naruszają nasze prawa, możemy złożyć skargę i domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia. Jak to zrobić? Gdzie możemy taką skargę złożyć?
Marta Słupska / 06.06.2016 12:56
skarga na lekarza

Konstytucja, konwencje, ustawy, umowy międzynarodowe oraz Polska i Europejska Karta Praw Pacjenta gwarantują nam prawo do:

  • intymności i poszanowania godności,
  • korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
  • informacji o stanie własnego zdrowia,
  • równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
  • wyrażenia zgody (lub nie) na wykonanie zabiegów,
  • ochrony informacji o naszym stanie zdrowia,
  • dodatkowej opieki bliskiej osoby, opieki duszpasterskiej.

Jeśli któreś z nich nie jest respektowane, możemy skarżyć lekarza lub szpital bądź przychodnię do odpowiednich organów. Często jednak nie wiemy jakich – kiedy bowiem możemy poszukiwać pomocy u Rzecznika Praw Pacjenta, a kiedy w sądzie lub u kierownika placówki? Wyjaśniamy to w poniższej tabeli!

Zobacz też: Czy warto wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Kiedy i na kogo pacjent może zgłosić skargę?

SYTUACJA

GDZIE ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Zastrzeżenia w kwestii sposobu udzielania świadczeń, np. pominięto nas w kolejce do wykonywania określonego zabiegu.

Możemy złożyć skargę do działu skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego NFZ (znajdziemy go na nfz.gov.pl), którego dyrektor ma obowiązek odpowiedzieć na skargę pisemnie. Jeśli jego decyzja nie będzie pomyślna, możemy się od niej odwołać do prezesa centrali NFZ, a następnie do sądu administracyjnego.

Jeśli nie odpowiada nam sposób udzielenia świadczenia przez lekarza, możemy złożyć skargę do właściwego konsultanta wojewódzkiego (wykaz na stronie mz.gov.pl).

Naruszono nasze prawa pacjenta, np. nie zachowano tajemnicy lekarskiej.

Możemy złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta – mailowo lub listownie (bez opłat).

Uważamy, że lekarz niewłaściwie nas potraktował.

Możemy złożyć skargę do jego przełożonego (ordynatora oddziału lub kierownika danej placówki). Każdy zakład opieki zdrowotnej powinien posiadać też książkę skarg i wniosków, do której możemy się wpisać. Zazwyczaj jest ona dostępna w sekretariacie danej placówki. W święta, dni wolne od pracy, niedziele i po godzinie 15.00 skargi możemy składać głównemu lekarzowi dyżurnemu szpitala.

Nie odpowiada nam sposób funkcjonowania placówki (gdy np. zginęły nam w czasie pobytu w szpitalu wartościowe rzeczy).

Możemy złożyć skargę do dyrektora placówki.

Uważamy, że lekarz zachował się nieetycznie, niestarannie wykonał badanie.

Możemy złożyć skargę do okręgowego orzecznika odpowiedzialności zawodowej – ma on siedzibę przy każdej okręgowej izbie lekarskiej. Może on skierować sprawę do okręgowego sądu lekarskiego i być reprezentantem składającego skargę pacjenta. Jeśli wyrok nas nie zadowoli, możemy odwoływać się do Naczelnego Sądu Lekarskiego.

W ten sposób nie uzyskamy jednak odszkodowania finansowego.  Możemy jednak jednocześnie złożyć pozew do sądu cywilnego.

Uważamy, że lekarz zachował się nieetycznie, niestarannie wykonał badanie.

Możemy złożyć pozew do sądu właściwego dla siedziby zakładu opieki zdrowotnej. Jeśli kwota odszkodowania, której się domagamy, jest niższa niż 75,000 zł, składamy go do sądu rejonowego, jeśli zaś wyższa – do okręgowego. Poza odszkodowaniem możemy się też domagać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zostaliśmy poszkodowani w trakcie leczenia.

Możemy złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o błędach medycznych. Możemy go złożyć w ciągu roku od czasu, kiedy zostaliśmy poszkodowani.

Zobacz też: Odszkodowanie za błąd medyczny – jak je uzyskać?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA