Urlop wychowawczy w 2014 roku

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę. Kiedy i na jak długo jest przyznawany? Kto i jak może się o niego starać? Kto udziela urlopu wychowawczego? Czy urlop wychowawczy można przerwać?
/ 04.02.2014 12:01

fot. Fotolia

Urlop wychowawczy: zmiany obowiązujące od 2013 roku

Od 1 października 2013 roku znacząco zmieniły się zasady korzystania przez pracowników z urlopów wychowawczych.

Zgodnie z art. 186 kodeksu pracy pracownik zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy można wykorzystać do momentu osiągnięcia przez dziecko 5. roku życia. Może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi obecnie 36 miesięcy.

Zobacz także: Wzór wniosku o urlop rodzicielski

Dodatkowe 36 miesięcy ze względu na stan zdrowia dziecka

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika (niezależnie od przysługującego urlopu w wymiarze 36 miesięcy), może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiarów urlopu wskazanych powyżej. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.

Zobacz też: Dni wolne dla taty opiekującego się chorym dzieckiem

Aby starać się o urlop wychowawczy…

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Oznacza to, że pracownik musi wystosować na piśmie do swojego pracodawcy wniosek o urlop wychowawczy..

We wniosku pracownik powinien wskazać:

  1. datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego oraz
  2. okres urlopu, który dotychczas został wykorzystany na konkretne dziecko.

Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pracownik może skorzystać z rezygnacji z urlopu wychowawczego za zgodą pracodawcy. Powinien to uczynić najpóźniej na 30 dni przed terminem podjęcia pracy.

Więcej: urlop macierzyński 2014.

Zobacz też: Opieka pielęgniarki w domu przysługuje pacjentom w Polsce

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!