Ważne zmiany w zwolnieniach lekarskich od 2022 roku. Na co uważać, żeby nie stracić „chorobowego”?

zwolnienia l4 od 2022 fot. Adobe Stock, Liudmila Dutko
Z początkiem 2022 roku w życie weszło kilka nowych zasad dotyczących zasiłku chorobowego. Nie znając nowych przepisów, łatwo się zagapić i stracić zasiłek za L4. Pojawiły się również korzystne dla świadczeniobiorców zmiany, m.in. dotyczące macierzyńskiego.
/ 05.01.2022 11:18
zwolnienia l4 od 2022 fot. Adobe Stock, Liudmila Dutko

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za czas niezdolności do pracy osobom, które są objęte tym ubezpieczeniem. Warunkiem otrzymania „chorobowego” jest wpłynięcie do ZUS-u elektronicznego zwolnienia lekarskiego, potocznie zwanego L4. Od stycznia zmieniają się ważne zapisy dotyczące zwolnień lekarskich.

W praktyce utrudniono pracownikom korzystanie ze zwolnień lekarskich wystawionych z powodu różnych chorób. Inaczej niż dotychczas, wszystkie jednostki chorobowe będą włączane do jednego okresu zasiłkowego 182 dni w ciągu roku, jeśli przerwa między zwolnieniami jest krótsza niż 60 dni. W konsekwencji nie będzie można skorzystać z wydłużonego ponad limit 182 dni zasiłku z powodu innej choroby. Wcześniej okres zasiłkowy w przypadku wystawienia przez lekarza L4 na inną chorobę naliczany był od nowa.

Osoba, która zachoruje na nową chorobę w ciągu 2 miesięcy od wykorzystania limitu dni na zasiłek chorobowy, nie otrzyma świadczenia za L4. Pieniędzy mogą też nie dostać osoby, które chorowały na przełomie 2021/2022 roku, ponieważ obowiązują je nowe przepisy.

To nie wszystkie zmiany.

Nowe zasady dotyczące zwolnień lekarskich i zasiłku chorobowego od 2022 roku:

  • Od 1 stycznia przedsiębiorcy nie tracą prawa do świadczenia chorobowego w przypadku nieterminowego opłacania składek. ZUS nie będzie wymagał wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.
  • Wzrasta zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu z 70% do 80% podstawy wymiaru zasiłku.
  • Niezależnie od rodzaju choroby wszystkie zwolnienia lekarskie sumują się, jeśli przerwa między nimi nie przekracza 60 dni.
  • Zasiłek chorobowy wyniesie maksymalnie 182 dni albo 270 dni, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana ciążą lub gruźlicą.
  • W przypadku wykorzystania pełnego „chorobowego”, przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na maksymalnie 12 miesięcy. Dotyczy to pacjentów o dobrych rokowaniach co do powrotu zdolności do pracy dzięki dalszemu leczeniu.
  • Osoba pracująca w trakcie zwolnienia lekarskiego musi zwrócić zasiłek chorobowy – doprecyzowano przepisy w tym zakresie.
  • Skrócił się okres przysługiwania zasiłku za L4 po ustaniu ubezpieczenia. Od 1 stycznia wynosi on maksymalnie 91 dni. Nie dotyczy to chorych na gruźlicę, ciężarnych i niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów do transplantacji (dawców komórek, tkanek lub narządów).
  • Kobiety zyskały prawo do zasiłku macierzyńskiego, gdy ubezpieczenie ustanie z powodu śmierci pracodawcy lub w przypadku ustania zatrudnienia w trakcie ciąży z powodu śmierci pracodawcy.

Zmiany przewidują również wyposażenie ZUS w prawo do uzyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, podstawy wymiaru, wysokości oraz wypłat. W praktyce oznacza to, że pracownik ZUS będzie mógł np. sprawdzić, czy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców a przebywająca na L4 wykonywała pracę w trakcie pobierania zasiłku. 

Źródło:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, www.zus.pl

Czytaj także:
Kiedy można kogoś zmusić do leczenia?
Ile jest ważna e-recepta? Jak zrealizować receptę elektroniczną?
Lekarz rodzinny - jak wybrać, zmienić, na jakie badania może dać skierowanie
Renta na depresję - komu przysługuje, a komu nie. Jak załatwić formalności?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA