Planując rejs z maluchem trzeba właściwie do tego przygotować, i siebie, i łódkę.

Węgry - wakacje z EKUZ nad Balatonem

Węgry znane są z licznych miejscowości wypoczynkowych i uzdrowiskowych. Aby w pełni skorzystać z urlopu i być w pełni przygotowanym na wszelkie okoliczności, zgłoś się do NFZ po EKUZ.
/ 03.05.2011 18:09
Planując rejs z maluchem trzeba właściwie do tego przygotować, i siebie, i łódkę.

Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia na Węgrzech. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują na Węgrzech.

W ramach EKUZ można korzystać opieki zdrowotnej świadczonej w placówkach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Przeczytaj: Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu

Wizyta u lekarza

Pacjenci przed wizytą u lekarza powinni przedstawić EKUZ i dowód tożsamości.

Wizyta u lekarza ogólnego jest bezpłatna.

Do lekarza specjalisty należy zgłaszać się ze skierowaniem.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W nagłych przypadkach skierowanie nie jest konieczne. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ.
W niektórych przypadkach pacjenci muszą wnieść 30% dopłatę. Dzieje się tak w przypadku, gdy pacjent został przyjęty do szpitala bez skierowania od lekarza ogólnego, gdy na życzenie pacjenta dokonano zmiany sposobu leczenia, gdy pacjent zażąda leczenia przez lekarza, który aktualnie nie ma dyżuru.

Leki

Recepty na leki refundowane może wystawić lekarz, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby zrealizować receptę, należy w aptece okazać EKUZ.

Zwrot kosztów leczenia

Zwrotu kosztów leków można się ubiegać po powrocie do Polski, w oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć dowody zapłaty, recepty i oryginały rachunków. W przypadku korzystania z prywatnych usług lekarskich, nie można żądać zwrotu poniesionych kosztów.

Numery alarmowe:

  • Numer ratunkowy - 112

Sprawdź: Jakie wykonać szczepienia przed podróżą na Węgry?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!