Wypis ze szpitala na własne żądanie - kiedy jest możliwy, a kiedy nie?

wypis ze szpitala na własne żądanie fot. Adobe Stock, lenets_tan
Na podstawie obowiązujących przepisów każdy pacjent, który nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony i nie jest małoletni, może wypisać się ze szpitala na własne żądanie. Lekarz ma obowiązek poinformować wówczas pacjenta o możliwych skutkach zaprzestania dalszego leczenia. Z czym wiąże się decyzja o wypisaniu się ze szpitala na własne żądanie?
/ 25.11.2022 11:42
wypis ze szpitala na własne żądanie fot. Adobe Stock, lenets_tan

Spis treści:

  1. Wypis ze szpitala na własne żądanie - kiedy jest możliwy?
  2. Wypis ze szpitala na własne żądanie - kiedy lekarz ma prawo odmówić?
  3. Konsekwencje rezygnacji z leczenia

Wypis ze szpitala na własne żądanie - kiedy jest możliwy?

Pacjent, który nie jest ubezwłasnowolniony ani małoletni, może w dowolnej chwili na własne żądanie wypisać się ze szpitala bez żadnych prawnych konsekwencji swojej decyzji. Lekarz nie może zatrzymać pacjenta wbrew jego woli. Takie postanowienie nie powoduje też, że pacjentowi można odmówić udzielenia pomocy medycznej.

Wypis ze szpitala na własne żądanie jest możliwy na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Przepis ten mówi, że wypisanie pacjenta ze szpitala (albo innego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne) następuje:

  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie leczniczym;
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia, lub zdrowia albo życia, bądź zdrowia innych osób.

Wypis ze szpitala na żądanie może nastąpić na życzenie samego pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciela ustawowego posiadają pacjenci niepełnoletni (są to rodzice) oraz osoby ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie (jest to opiekun lub kurator). 

Pacjent ma również prawo do odmowy leczenia. Stanowi o tym art. 16 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który wskazuje, że „pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody”.

Wypis ze szpitala na własne żądanie - kiedy lekarz ma prawo odmówić?

Zdarzają się przypadki, kiedy lekarz może odmówić wypisania pacjenta ze szpitala na własne żądanie. Jedną z takich sytuacji jest ubezwłasnowolnienie chorego. Również niepełnoletni pacjent nie może wypisać się ze szpitala na własne życzenie. Wówczas konieczna jest decyzja ustawowego przedstawiciela. Lekarz może odmówić wypisu ze szpitala również w sytuacji, kiedy decyzję o wypisaniu podejmuje przedstawiciel ustawowy pacjenta (np. rodzic dziecka), ale stan chorego wymaga dalszego leczenia. Wówczas sprawa jest kierowana do sądu opiekuńczego i dopiero na podstawie orzeczenia sądu możliwe jest opuszczenie szpitala przez pacjenta. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze szpitala i przyczynach odmowy.

Wypis ze szpitala na żądanie osoby chorej na Alzheimera

Wątpliwości medyków budzą sytuacje, kiedy ze szpitala na własne żądanie chce się wypisać osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że nie jest do końca świadoma podejmowanej decyzji. Chodzi szczególnie o chorych na Alzheimera lub demencję. Tę kwestię uregulować mają nowe przepisy, na podstawie których lekarz będzie mógł odmówić udzielenia zgody na wypisanie takiego pacjenta na własne żądanie, dopóki nie zostanie powiadomiona jego rodzina. Prace nad nowelizacją ustawy są w toku.  

Konsekwencje rezygnacji z leczenia

Jeżeli wypis ze szpitala następuje na żądanie pacjenta, to pacjent powinien być poinformowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu i składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie.

W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza stosowną adnotację w dokumentacji medycznej. To działania mające na celu uzyskanie świadomego wyrażenia woli opuszczenia szpitala przez pacjenta. Mają za zadanie uświadomienie mu skutków, jakie mogą się wiązać z zaniechaniem dalszego leczenia.

Źródła:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czytaj także:
Masz zaplanowany pobyt w szpitalu? Nie zapomnij zabrać tych rzeczy i dokumentów
Kiedy można kogoś zmusić do leczenia?
Lekarz rodzinny - jak wybrać, zmienić, na jakie badania może dać skierowanie

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA