Już wkrótce zakup leków na receptę przez internet będzie niemożliwe

Zakaz sprzedaży leków na receptę przez internet

Zgodnie z ustawą o prawie farmaceutycznym w Polsce dopuszczalne jest prowadzenie przez apteki i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez recepty. Ustawa nie precyzuje jednak, co oznacza wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych. Nowa ustawa ma wprowadzić tę definicję i tym samym zakończyć sprzedaż leków na receptę przez internet.
/ 22.10.2016 17:47
Już wkrótce zakup leków na receptę przez internet będzie niemożliwe

Zakup przez pełnomocnika

Choć przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne zakazują sprzedaży leków na receptę przez Internet, nie definiują pojęcia samej sprzedaży. Pozwala to na obchodzenie prawa w ten sposób, że uznają ją za sprzedaż pełnomocnikowi klienta (za którego uznaje się np. kuriera). „Pełnomocnictwa” udziela pacjent, zamawiając przez Internet lek.

Składanie zamówienia

Szczegółowe warunki handlu produktami leczniczymi przez internet określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia podstawą wydania leku (w ramach sprzedaży wysyłkowej) jest zamówienie złożone:
1) w miejscu prowadzenia placówki;
2) telefonicznie;
3) faksem;
4) za pomocą poczty elektronicznej;
5) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki.
Rozporządzenie określa także zasady wysyłki produktu, która ma odbywać się w warunkach zapewniających jego jakość i bezpieczeństwo stosowania. Produkt ma być należycie zapakowany, opatrzony etykietą (pieczątka placówki, numer zamówienia, dane odbiorcy, numer telefonu kontaktowego).

Transport leków

Transport takiego produktu powinien odbywać się w wydzielonych przestrzeniach środku transportu, tak, aby zapewnić:
1) zabezpieczenie produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed mikroorganizmami i szkodnikami;
2) warunki uniemożliwiające pomieszanie i skażenie produktów leczniczych;
3) warunki uniemożliwiające dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym;
4) kontrolę temperatury w czasie transportu

W świetle nowej ustawy

Przyjęta przez Senat nowelizacja wprowadzi definicję sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych. Za taką uznana zostanie umowa zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Definicja obejmie również wypełnianie drukowanego lub elektronicznego formularza czy też zamówienie składane telefonicznie. Uniemożliwi to obchodzenie przepisów i sprzedaż leków na receptę przez internet będzie faktycznie zabroniona.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!