Zasady odpłatności i przechowywania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta musi być przechowywana przez 20 lat
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres 20 lat.
/ 15.12.2009 12:21
Dokumentacja medyczna pacjenta musi być przechowywana przez 20 lat

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Maksymalna wysokość opłat za:
• jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
• jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia jw.,
• sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia jw.

Zobacz też: Jakie obowiązki wobec pacjentów ma lekarz rodzinny?

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (czerwiec 2009 r.) wynoszą:
• jedna strona wyciągu lub odpisu – 6,37 zł,
• jedna strona kopii – 0,64 zł,
• wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 6,37 zł.

Przechowywanie

Przechowywanie dokumentacji medycznej (20 lat) liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Przeczytaj: Dane osobowe pacjenta - kto może je zmienić?

Wyjątki dotyczą:

dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon). Po upływie tego czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła;
zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA