Zmiany w refundacji leków dotkną lekarzy

Z alergią pokarmową wiąże się reakcja immunologiczna naszego rganizmu na składniki zawarte w pożywieniu/ fot. Fotolia
Nowa ustawa Prawo farmaceutyczne wprowadza zmiany w sposobie sprzedaży leków refundowanych przez apteki. W jaki sposób zmiany te mogą dotknąć lekarzy?
/ 22.10.2016 16:27
Z alergią pokarmową wiąże się reakcja immunologiczna naszego rganizmu na składniki zawarte w pożywieniu/ fot. Fotolia

Nowe zasady refundacji

Refundacja leków na nowych zasadach będzie obywała się na podstawie umowy pomiędzy apteką a Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa ta będzie zawierała zobowiązanie apteki do stosowania sztywnych cen oraz marż ustalonych z góry.

Umowa ta będzie zawierała również określenie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Wraz z zawarciem umowy fundusz uzyska szerokie kompetencje kontrolne wobec danej apteki, przez co szerokie będą również możliwości zerwania takiej umowy.
Wiele kontrowersji budzi fakt braku instancji odwoławczej od decyzji funduszu o zerwaniu umowy. Bez podpisanej umowy apteka nie będzie mogła sprzedawać leków refundowanych.

Etapy rozliczenia apteki z NFZ

• Przekazanie przez aptekę dokumentacji rozliczeniowej do NFZ,
• NFZ dokonuje oceny jej kompletności,
• Kompletne dokumenty są sprawdzane pod względem poprawności merytorycznej oraz rachunkowej,
• Dokonywane jest porównanie zgodności finansowej zbiorczego zestawienia z zestawieniem szczegółowym,
• Po powyższych czynnościach i stwierdzeniu poprawności zestawienie zbiorcze zostaje zaksięgowane,
• Na końcu następuje przelew środków z tytułu refundacji cen leków za okres wskazany w zestawieniu.

Zmiany dotyczące lekarzy

Zmiana obejmie również lekarzy. Obecnie wystawianie recept na leki refundowane odbywa się bez większych formalności. Po wprowadzeniu zmian lekarze chcąc wystawiać recepty na leki refundowane będą musieli mieć podpisaną z funduszem umowę na leki oraz wyroby lecznicze, które są objęte refundacją. Umowa taka będzie umożliwiała pociągnięcie lekarza do odpowiedzialności za nieprawidłowe przepisanie produktów refundowanych.

Nadużycie przy wypisywaniu recept

Lekarz będzie zobowiązany do zwrotu kosztów refundacji jeżeli recepta wydana na taki produkt nie będzie udokumentowana względami medycznymi lub gdy zostanie wypisana w miejscu niewymienionym w umowie. Nadużycia przy wypisywaniu recept na towary refundowane mogą mieć poważne konsekwencje w stosunku do lekarza. Może on ponosić konsekwencje finansowe oraz grozi mu rozwiązanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Utrata umowy jest z równoznaczna z niemożliwością przepisywania leków refundowanych przez danego lekarza. 

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!