Alergia nie pozwala ci pracować? Przysługuje ci zwolnienie lekarskie

zwolnienie lekarskie na alergię fot. Adobe Stock, contrastwerkstatt
Objawy alergii mogą wiązać się z utratą koncentracji i produktywności w pracy. Dodatkowa ekspozycja na alergeny w pracy, np. pochodzące z klimatyzacji czy środków chemicznych, może jeszcze bardziej utrudniać wykonywanie obowiązków zawodowych. Czy można wziąć zwolnienie L4 z powodu alergii? Na jak długo?
/ 23.06.2022 05:06
zwolnienie lekarskie na alergię fot. Adobe Stock, contrastwerkstatt

Spis treści:

 1. Kiedy przysługuje zwolnienie L4?
 2. Zwolnienie lekarskie na alergię
 3. Zwolnienie lekarskie na alergię - ile dni?
 4. Zwolnienie lekarskie z powodu alergii z WF-u

Zwolnienie lekarskie – kiedy przysługuje?

Na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów, lekarz wystawia zwolnienie lekarskie w trzech przypadkach:

 • czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • pobytu w szpitalu albo innym podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą,
 • konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Zwolnienie L4 jest nie tylko dowodem potwierdzającym niemożność wykonywania obowiązków zawodowych, ale też podstawą do wypłacenia świadczenia chorobowego lub zasiłku.

Od kilku lat zwolnienie wystawiane jest w formie elektronicznej, dlatego nie musisz dostarczać go pracodawcy. Widnieje w ogólnopolskim systemie ZUS. Powinieneś jednak poinformować swojego pracodawcę o nieobecności w wyniku choroby. W poważnych sytuacjach niepoinformowanie o nieobecności w pracy może skutkować rozwiązaniem umowy u pracę.

Zwolnienie lekarskie na alergię. Czy można wziąć L4 z powodu alergii?

Alergia alergii nierówna. Niektóre osoby z tą chorobą w miarę dobrze funkcjonują, inne w czasie zaostrzenia objawów nie mogą wykonywać podstawowych obowiązków. W czasie zaostrzenia objawów alergii lub astmy jak najbardziej przysługuje ci możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego, które stwierdza czasową niezdolność do wykonywania obowiązków.

Przy czym trzeba pamiętać, że lekarz wystawia zwolnienie na podstawie własnej oceny stanu pacjenta oraz przeprowadzonych badań. Dlatego po zwolnienie najlepiej udaj się do lekarza, który zna historię twojej choroby.

Zwolnienie L4 z powodu alergii może wystawić:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz specjalista (np. alergolog),
 • lekarz w szpitalu (również przyjmujący w ramach SOR).

Aby otrzymać zwolnienie L4 z powodu alergii, musisz być ubezpieczony.

Zwolnienie L4 na alergię - na jaki czas może być wystawione?

Na podstawie zwolnienia, nieobecność w pracy staje się usprawiedliwiona w okresie wskazanym w zaświadczeniu lekarskim. Na jak długo lekarz może wystawić zwolnienie z powodu alergii? Nie jest to jasno określone. Lekarz powinien oszacować na podstawie badań, jak długo będzie trwać niedyspozycja. Na ogół jest to kilka dni. Po nich zwolnienie może być przedłużone. 

Generalnie długość zwolnienia lekarskiego jest różna w zależności od przyczyny jej wzięcia. Przepisy wskazują, że pracownikom przysługuje maksymalnie 182 dni. W niektórych przypadkach okres ten może być wydłużony.

Jeżeli lekarz uznał, że pracownik był chory przed dniem badania, może wystawić zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z datą wcześniejszą, maksymalnie do 3 dni wstecz
- przeczytamy na portalu rządowym biznes.gov.pl

Alergia a zwolnienie z WF

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych można uzyskać zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego:

 • częściowe – czyli zwolnienie z określonych ćwiczeń,
  albo
 • całkowite – z całych zajęć wychowania fizycznego

Ostre objawy alergii i astmy są podstawą do uznania przez lekarza, że dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach WF-u lub wykonywać konkretnych ćwiczeń, np. biegów długodystansowych. Szczególnie jeśli choroba nie jest dobrze kontrolowana. Niewielki katar czy kichanie nie będą podstawą wystawienia zwolnienia, jednak duszność lub kaszel alergiczny przy aktywności, już tak.

Na podstawie badań lekarz wystawia opinię o niemożności wykonywania ćwiczeń przez ucznia w określonym czasie. Po uzyskaniu opinii dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub konkretnych aktywności w ramach wychowania fizycznego.

Źródła:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
Nieobecność pracownika w trakcie choroby, biznes.gov.pl,
woje prawo do zwolnienia lekarskiego, pacjent.gov.pl

Czytaj także:
Zwolnienie L4 z powodu bolesnej miesiączki? 
Zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego. Co się zmieniło od nowego roku?
L4 na dziecko - ile dni zwolnienia przysługuje rodzicowi i ile jest płatne
Ważne zmiany w zwolnieniach lekarskich od 2022 roku. 

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA