Każdy z nas ma własną strategię radzenia sobie ze stresem, zależną od charakteru, stylu życia  i wcześniejszych doświadczeń/fot.Fotolia

Czy poczucie kontroli ma wpływ na stres?

Każdy z nas ma własną strategię radzenia sobie ze stresem, zależną od charakteru, stylu życia i wcześniejszych doświadczeń. Dowiedz się, czy sposoby walki ze stresem mogą zależeć także od poczucia osobistej kontroli. Czy mając poczucie kontroli, możemy zmniejszyć ryzyko chorób spowodowanych stresem?
/ 15.07.2011 10:23
Każdy z nas ma własną strategię radzenia sobie ze stresem, zależną od charakteru, stylu życia  i wcześniejszych doświadczeń/fot.Fotolia

Kontrolowanie stresu

Davey odnotował, że osoby, które wierzyły, iż posiadają dobrą osobistą kontrolę własnych problemów, odwoływały się do strategii dewaluującej zagrożenie. Natomiast strategia zaprzeczania była preferowana przez jednostki oceniające własne możliwości kontroli jako małe (za: Kokkonen, Pulkkinen, Kinnunen, 2001).

Według tych autorów z licznych badań dotyczących strategii radzenia sobie ze stresem wynika stosunkowo duża stabilność preferencji określonych strategii i stylów oraz ich wpływu na zdrowie.

Dostrzec można powtarzający się w wynikach badań związek zadaniowo zorientowanych strategii radzenia sobie z komunikowaniem niewielu symptomów zaburzeń somatycznych. Natomiast styl radzenia sobie typu ucieczka-unikanie okazał się predykatorem licznych i różnych symptomów. Odwoływanie się do wsparcia społecznego wykazywało niewielki związek z takimi dolegliwościami, jak bóle kręgosłupa. Preferowanie agresywnego sposobu radzenia sobie oraz mało konstruktywne radzenie wiązały się ze zgłaszanymi licznymi symptomami somatycznymi. Strategie neutralizujące emocje okazały się wybiórczo adaptacyjne. Dotyczyło to sytuacji silnie dystresujących.

Zobacz też: Jak walczymy ze stresem?

Stres a choroby

Pomimo ujawnianych w badaniach powiązań pomiędzy stresem a chorobami wyniki nie pozwalają na definitywną odpowiedź, jaka jest rola stresu w powstawaniu chorób.

Odwołując się do modelu czynników ryzyka w powiązaniu ze stylem życia i czynnikami genetycznymi, uznano, że stres jest czynnikiem ryzyka chorób serca, nowotworów, dużej depresji, różnych aspektów zaburzeń układu immunologicznego i endokrynologicznego. Powiązania te nie są jednak łatwe do empirycznej kontroli, zważywszy, że niektóre zmiany metaboliczne i immunologiczne są wiernym odbiciem obrazu charakterystycznego na przykład zarówno dla stresu, jak i dla depresji (zob. Trevor, 2004; Eliot, 1987).

Zobacz też: Czy stres ma związek z ryzykiem chorób?

Fragment pochodzi z książki „Zmęczenie a zdrowie i choroba (perspektywa psychologiczna)” Gabrieli Chojnackiej-Szawłowskiej (Impuls, 2009). Publikacja za zgodą wydawcy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!