Jak się werbuje do sekty?

Czym jest sekta? Jakich metod używa do zwerbowania? Dlaczego seksty są tak niebezpieczne? Co zrobić, gdy ktoś z naszych bliskich trafił do sekty?
/ 25.05.2013 23:23

Czym jest psychomutacja?

Psychomutacja to zmiana osobowości, zachodząca w osobie, która trafiła do sekty. Jest to określony proces, który tylko w fazie początkowej zależy od osoby zwerbowanej (iść czy nie iść?), później wszystko dzieje się już automatycznie. W osobie zwerbowanej zmienia się wszystko, od mimiki twarzy po zachowanie.

Sekta skupia się głównie na zmianie osobowości, ponieważ to ta zmiana pociąga za sobą zmianę postawy i zachowania osoby zwerbowanej. Ciągła aktywność, brak snu, ograniczenie jedzenia ma na celu zmianę świadomości, dzięki czemu werbowany jest utrzymywany w transie, przyswaja naukę sekty nie stawiając oporu.

Jak się werbuje do sekty?

Proces werbowania jest zwykle bardzo łagodny i stopniowy. Sekta działa ostrożnie, aby nie wystraszyć potencjalnego kandydata. Osoby werbujące bombardują werbowanego miłością, pochlebstwami, oferują pomoc żywieniową, pieniężną, przy czym w przypadku tej ostatniej zawsze oczekują wzajemności. Od osoby werbowanej oczekuje się również podporządkowania się woli przywódcy.

Zygmunt Bauman w książce "Socjologia" napisał: "Wspólnoty wiary nie mogą się ograniczać jedynie do propagandy, do głoszenia nowej prawdy w imię przyciągnięcia nowych wyznawców. Aby wiara była prawdziwie żarliwa, musi być wsparta rytuałami: ciągiem regularnych imprez (wieców patriotycznych, zjazdów partyjnych, mszy kościelnych), w których członkowie winni uczestniczyć jako aktorzy, dzięki czemu poświadczona i pogłębiona zostaje wspólnota uczestnictwa i losów. Wspólnoty wiary różnią się (…) rygoryzmem i zakresem wymagań, jakie stawiają przed swoimi wyznawcami”.

Warto wiedzieć: Fenomen sekt: kim jest guru?

Jak sekty manipulują osobą werbowaną?

W procesie werbowania do sekty można wyróżnić kilka faz: chwytania, nauczania, kapsułkowania, bombardowania oraz okazywania miłości i życzliwości.

  • Faza „chwytania” polega na nawiązywaniu kontaktu z ludźmi w miejscach publicznych i sprowadzania ich na teren sekty.
  • Faza "nauczania" oraz „kapsułkowania” polegają na odizolowaniu jednostki od świata zewnętrznego, rodziny, przyjaciół znajomych.
  • „Bombardowanie” polega na podsuwaniu werbowanemu tylko tych lektur, które pokazują sektę w korzystnym świetle.
  • "Okazywanie miłości i życzliwości" to ostatnia faza, która ma na celu utwierdzenie werbowanego w przekonaniu, że nie będzie już mógł żyć poza sektą.

Jak się zachować, gdy nasi najbliżsi trafią do sekty?

Według wskazówek amerykańskiej organizacji rodziców C.E.R.F, najważniejsze jest wsparcie - osoba zwerbowana nie może odczuć, że jesteśmy przeciwko niej (tylko przeciwko sekcie), dlatego należy unikać wszelkich wypowiedzi, które mogłyby być odczytane jako groźby. Nigdy też nie należy się poddawać - żadna manipulacja psychologiczna nie jest w stanie zniweczyć rezultatów wychowania w rodzinie.

Najbliżsi osoby zwerbowanej powinni:

  • notować nazwiska, adresy, telefony wiążące się z działalnością sekty;
  • zapisywać chronologicznie wszystkie wydarzenia w formie krótkich notatek;
  • reagować na wszystkie ustne i pisemne próby kontaktu ze strony osoby zwerbowanej,
  • jasno określać swoje stanowisko.

Najbliżsi osoby zwerbowanej nie powinni się dać oswoić sekcie przez przyjmowanie zaproszeń na ich święta lub imprezy.

Polecamy: Jakie jest przesłanie sekt?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!