Niebieska linia – co to jest i jak działa? [TELEFON, E-MAIL]

Niebieska linia fot. Adobe Stock
Indywidualne konsultacje, kontakt telefoniczny i mailowy, grupy wsparcia – to tylko niektóre formy pomocy niesione przez Niebieską Linię. Kto i jak może z nich skorzystać?
Marta Słupska / 13.02.2019 11:04
Niebieska linia fot. Adobe Stock

Osoby doświadczające przemocy, maltretowane czy zastraszane, nie są zostawione same sobie. Mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy m.in. Niebieskiej Linii. Jak działa to pogotowie i na czym polega jego działalność? Pytamy współpracującą z Niebieską Linią Wiolettę Karłowicz-Dul – psycholog, psychoterapeutkę i seksuolog z Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (www.razem-fundacja.org).

Czym jest Niebieska linia i jak funkcjonuje?

Wioletta Karłowicz-Dul: Niebieska Linia najczęściej kojarzy się z infolinią czy też linią telefoniczną, pod którą mogą dzwonić osoby doświadczające przemocy, poszukujące porady, wsparcia i pokierowania w konkretnej trudnej dla siebie sytuacji. Nie sposób się z tym nie zgodzić, działalność poradni telefonicznej Niebieskiej Linii ma największy zasięg i jest dostępna praktycznie dla każdego. Nie jest to jednak jedyna forma pomocy, jaką oferuje.

Pod wspomnianą wcześniej nazwą funkcjonuje kilka instytucji, jednak odpowiadając na to pytanie skupię się na tej, z którą jestem osobiście związana. Pełna nazwa organizacji, o której mowa, to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Jej siedziba znajduje się w Warszawie w dzielnicy Ochota.  

W tym miejscu można uzyskać pomoc bezpośrednią m.in. porozmawiać z psychologiem lub prawnikiem, po wcześniejszym umówieniu spotkania na konkretny termin. Warto podkreślić, że okres oczekiwania na poradę jest stosunkowo krótki, czasem może być zaproponowany jeszcze tego samego dnia, częściej oczekuje się kilka dni.

Oprócz bezpośrednich spotkań ze specjalistami pomoc można uzyskać również telefonicznie w ogólnopolskiej poradni telefonicznej pod numerem 22 668-70-00, a także e-mailowo, kierując swoją wiadomość do psychologa: poradnia@niebieskalinia.pl lub prawnika: prawnicy@niebieskalinia.pl.

Jaką pomoc oferuje?

W Niebieskiej Linii oferujemy pomoc dla osób pokrzywdzonych różnego rodzaju przestępstwami, a także dla ich rodzin i świadków tego typu zdarzeń. Szczególnym i realizowanym od wielu lat obszarem pomocy jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i edukacja w tym zakresie. W placówkach można skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych i prawnych, organizowane są również grupy wsparcia, terapeutyczne i edukacyjne, a także warsztaty i treningi rozwojowe.

Ponadto prowadzony jest szereg działań o charakterze informacyjnym (w tym dwumiesięcznik „Niebieska Linia”), doradczym i szkoleniowym, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm czy instytucji. Niebieska Linia od lat bierze udział w licznych eventach, piknikach i innych imprezach, podczas których specjaliści edukują uczestników i zachęcają ich do aktywnej pomocy poszkodowanym.

Eksperci Niebieskiej Linii dzielą się również swoją wiedzą i doświadczeniem w mediach, a na przestrzeni lat prowadzone były różne kampanie. Nie sposób opisać w tym miejscu wszelkich działań podejmowanych przez Pogotowie, jednak warto podkreślić, iż zawsze celem nadrzędnym jest przyczynianie się do zmniejszania zjawiska przemocy i pomoc osobom pokrzywdzonym.

Kto i jak może skorzystać z Niebieskiej linii?

Jak już wcześniej wspomniałam konsultacji udzielamy osobom z całej Polski, w dodatku wszelka pomoc jest dla naszych klientów bezpłatna. Nierzadko się zdarza, że do poradni telefonicznej dzwonią także osoby mieszkające poza granicami państwa, które znalazły się w trudnej sytuacji i poszukują dla siebie pomocy. Często rozmawiamy też z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji, którzy potrzebują informacji na temat możliwości wsparcia własnych klientów czy beneficjentów.

Ogólnokrajowy zasięg osiągamy przede wszystkim poprzez działalność telefonu zaufania i poradni e-mailowej. Odległość terytorialna to nie jedyne ograniczenie, którego rozwiązaniem jest kontakt zdalny. Największymi przeszkodami okazuje się przeżywany przez poszkodowaną osobę lęk, wstyd, poczucie odpowiedzialności za sytuację albo obrażenia ciała stanowiące w danym momencie barierę fizyczną. Ułatwiony kontakt przez telefon czy e-mail okazuje się w takich sytuacjach niezastąpiony. Najczęściej jest to jeden z pierwszych kroków jakie wykonują osoby poszkodowane. Przekazanie istotnych informacji, okazanie zrozumienia i wsparcia, a także wskazanie możliwości działania pomagają odzyskać nadzieję i sprawczość.

Warto dodać, iż istotnym kryterium korzystania z różnych form pomocy Niebieskiej Linii jest status osoby pokrzywdzonej, bycie członkiem rodziny pokrzywdzonego lub świadkiem.

Przestępstwa, o których mowa, to m.in. przemoc w rodzinie i inne formy przemocy interpersonalnej, uszkodzenia ciała, bójka lub pobicie, wypadki komunikacyjne, groźby karalne, zgwałcenie i inne przestępstwa na tle seksualnym, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia.

Wszelkie proponowane formy wsparcia mają na celu w jak największym stopniu pomóc osobie powrócić do równowagi i dobrostanu psychospołecznego. Ważne jest zatem przezwyciężenie dotkliwych skutków sytuacji kryzysowej, przejście przez wszelkie aspekty formalne i procesy sądowe, ale przede wszystkim odzyskanie poczucia bezpieczeństwa, osobistej mocy i odbudowanie poczucia wartości.

Zobacz też:
Jakie są środki prawne, by walczyć z przemocą w rodzinie?
Przemoc w rodzinie – poradnik dla ofiary

Karłowicz-DulEkspert: Wioletta Karłowicz-Dul – dyplomowana psychoterapeutka, psycholog, seksuolog. Współpracuje z Fundacją Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, a także z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ w Warszawie. Oferuje pomoc w zakresie problemów osobistych i interpersonalnych, których podłożem są trudności emocjonalne, zaburzenia psychiczne lub dysfunkcje seksualne. Wspiera też osoby w sytuacjach kryzysowych, które zostały pokrzywdzone przemocą lub innym przestępstwem. Pracuje w nurcie integracyjnym.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA