Sygnałem alarmowym świadczącym, że z przełykiem dzieje się coś złego powinny być zaburzenia w przełykaniu pokarmów stałych i płynnych oraz wymioty z krwią./ fot. Fotolia

Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra - czym różni się ich praca?

Czym różni się praca psychologa, psychoterapeuty i psychiatry? Z jakimi problemami możemy się do nich zgłosić? Który z nich może przepisywać pacjentom leki? Czy warto zwracać się z problemami do specjalistów? Jakie zaburzenia predysponują do wizyty u lekarza?
/ 18.10.2011 13:46
Sygnałem alarmowym świadczącym, że z przełykiem dzieje się coś złego powinny być zaburzenia w przełykaniu pokarmów stałych i płynnych oraz wymioty z krwią./ fot. Fotolia

Do kogo po pomoc, czyli kto jest kim?

Czym różnią się od siebie psycholog, psychoterapeuta, psychiatra? Ludzie przeżywjący obniżony nastrój, depresję, kryzys małżeński, ataki paniki, lęki, osoby uzależnione często nie wiedzą do kogo zwrócić się po pomoc. Terminologia psychologiczna wydaje się mglista, niezrozumiała, a podstawowe określenia i pojęcia są niewłaściwie rozróżniane.

“Wydawać by się mogło, że określenie psychiatra, terapeuta, psycholog czy psychoanalityk są takie oczywiste i jasne. W praktyce jest jednak inaczej. W swojej pracy często spotykam się z pomieszaniem pojęć” - mówi Agnieszka Młodzikowska, psycholog i terapeutka z Perfect In Centrum Terapii i Rozwoju Osobowości.

Psycholog

Cytując najpopularniejszą definicję, psycholog to “osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej”.

W praktyce: po ukończonych studiach psychologicznych może zajmować się poradnictwem, posługiwać się testami psychologicznymi. Może także wydawać dokumenty, zaświadczenia i orzeczenia. Nie może stosować farmakoterapii, czyli najprościej mówiąc, przepisywać leków.

“Do psychologa najczęściej zwracamy się z problemami dnia codziennego, np.: kłopoty w pracy, nieporozumienia z partnerem, apatia czy przygnębienie lub wtedy, gdy potrzebujemy  diagnozy intelektu, osobowości” – radzi Agnieszka Młodzikowska.

Zobacz też: ABC psychologii

Psychoterapeuta

To osoba zajmująca się przede wszystkim długoterminową terapią mającą na celu dokonanie określonej zmiany w funkcjonowaniu zgłaszającej się po pomoc osoby. Długość takiej formy pomocy może trwać od kilku spotkań  do nawet kilku lat.

Psychoterapeuta nie musi, ale może być także psychologiem. Może ukończyć inne studia humanistyczne lub medyczne. Musi natomiast ukończyć podyplomowe studia lub szkołę psychoterapii. Takie szkolenie trwa w Polsce do 4 lat. Może to być szkoła w nurcie humanistycznym, behawioralno-pozanwczym, psychodynamicznym, psychoanalitycznym (psychoanalityk) lub egzystencjalnym. Szkoły te różnią się od siebie np. podejściem do relacji między klientem a terapeutą, formą przebiegu samej sesji czy nazewnictwem zachodzących  mechanizmów.

Do psychoterapeuty zwracamy się np: z depresją, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami snu, zachowaniami obsesyjno-komulsywnymi czy objawami psychosomatycznymi.

Zobacz też: Psychoterapeuta idealny - jak go znaleźć?

Psychiatra

Psychiatra to po prostu lekarz medycy, który ukończył studia medyczne, a potem specjalizację z psychiatrii.

W pracy z pacjentami rozpoznaje objawy, stawia diagnozę, stosuje głównie środki farmakologiczne. Może zalecić wspomaganie leczenia psychoterapią.

Ma możliwość wydawania dokumentów świadczących o stanie zdrowia psychicznego.

“Do psychiatry trafiamy z poważnymi zaburzeniami osobowości, takimi jak depresja, mania, schizofrenia; możemy być skierowani przez lekarza pierwszego kontaktu lub psychologa” – wyjaśnia Agnieszka Młodzikowska.

Jak widzimy, z niektórymi problemami dobrze jest zwrócić się do psychologa, a z innymi poważnymi zaburzeniami do psychiatry. Czasem, jak to jest np. w przypadku depresji, potrzebne jest działanie dwutorowe: psychoterapia i farmakoterapia razem mogą zdziałać wiele.

Kiedy czujemy, że coś “jest nie tak”, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z jakości naszego życia: naprawdę warto zwracać się o pomoc!

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!