Przygnębienie/fot. Fotolia

Zdrowie psychiczne – fundacje i organizacje pomocowe

Pomoc osobom uzależnionym, zagubionym, mającym problemy psychiczne (i ich rodzinom) to główne cele fundacji i organizacji, które można znaleźć w tej bazie teleadresowej.
/ 12.10.2012 10:14
Przygnębienie/fot. Fotolia
  • Fundacja „Dom nadziei”

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. Ks. Koziołka 3
41-902 Bytom
tel.: 32 793 66 47
www.domnadziei.pl

Celem fundacji jest aktywne rozwiązywanie problemu uzależnień wśród osób uzależnionych oraz ich najbliższych poprzez prowadzenie stacjonarnej i ambulatoryjnej pomocy oraz podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w społeczności lokalnej. Pomagamy osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz bliskim. 

  • Fundacja Stabilo

Fosa Staromiejska 30/6
87-100 Toruń
tel.: (+48) 56 644 90 63
fax: (+48) 56 682 80 84
e-mail: biuro@stabilo.org.pl
www.stabilo.org.pl/
Czynne w godzinach: 09.00-15.00 od poniedziałku do piątku

Cele fundacji to inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, działanie na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności propagowanie wiedzy na temat chorób afektywnych, depresji, form terapii oraz konieczności jej podejmowania, organizowanie pomocy osobom chorym psychicznie i ich rodzinom, działanie na rzecz aktywizacji społecznej osób dotkniętych chorobami psychicznymi.

  • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

ul. Reja 5/1
26-610 Radom
tel.: 048 362 20 46
Adres korespondencyjny:
ul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa
tel./fax.: 022 618 65 97
e-mail: karan@karan.pl
www.karan.pl

Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniem występowaniu patologii społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnienia od środków narkotycznych oraz pogłębianiem wartości moralno-duchowych. Organizacja jest nastawiona na pomoc osobom dotkniętym problemem narkomanii, a także dzieciom i członkom rodzin dysfunkcyjnych.

Zobacz też dział Zdrowie psychiczne

  • Fundacja Mama i Tata

ul. Długa 23/25
00-238 Warszawa
tel: +48 519366644
e-mail: biuro@mamaitata.org.pl
www.mamaitata.org.pl

Obszary pracy fundacji to działalność na rzecz wolności, poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej, ochrony własności prywatnej, obrony praw konsumenta i utrzymania standardów etycznych rynku, inspirowanie i realizowanie inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny i małżeństwa.

  • Stowarzyszenie EFFATHA im. św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Andrzeja Boboli

Pomoc dla ofiar sekt – numery telefonów, informacje o sektach oraz ośrodkach znajdują się na stronie Stowarzyszenia
e-mail: info@effatha.org.pl
www.effatha.org.pl

Celem stowarzyszenia jest działalność profilaktyczno-ewangelizacyjna, o profilu apologetycznym, względem ekspansji nowych ruchów religijnych i sekt, dążąca do ugruntowania wiary zgodnie z Chrystusowym orędziem ewangelii, które przekazuje Urząd Nauczycielski Kościoła Rzymskokatolickiego. Stowarzyszenie oferuje pomoc ofiarom sekt.

Zobacz też: Co to jest tożsamość?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!