Odma opłucnowa jest to obecność powietrza pomiędzy blaszkami opłucnej/ fot.Fotolia

Antybiotyk na POChP

Dodanie powszechnie stosowanego antybiotyku do codziennego schematu leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) może zmniejszyć częstość zaostrzeń oraz poprawić jakość życia chorych. Do takich wniosków doszli autorzy badania opublikowanego w New England Journal of Medicine.
/ 29.01.2012 00:07
Odma opłucnowa jest to obecność powietrza pomiędzy blaszkami opłucnej/ fot.Fotolia

Zaostrzenie POChP to nagłe pogorszenie samopoczucia, napady kaszlu, świszczący oddech i utrudnione oddychanie. Zaostrzenia zwykle wywoływane są przez zakażenia bakteryjne lub wirusowe. Wcześniejsze badania sugerowały, że antybiotyk ten, może zmniejszyć częstość zaostrzeń POChP, ale dopiero to badanie, było pierwszym, w którym uczestniczyli chorzy z POChP, poddani długoterminowej terapii tym lekiem.

Uczestnicy badania mieli zaostrzenia POChP w roku poprzednim lub wymagali tlenoterapii.  570 uczestników badania, przez rok, codziennie dostawało 250 mg azytromycyny, dodatkowo do swojego podstawowego schematu leczenia. W tej grupie częstość zaostrzeń POChP, w ciągu roku, wynosiła średnio 1,48. Dla porównania, 572 uczestników leczonych schematem bez azytromycyny miało średnią częstość zaostrzeń na poziomie 1,83.

Uczestnicy otrzymujący azytromycynę lepiej oceniali swoją zdolność oddychania oraz ogólne samopoczucie (ocena poprzez wypełnienie kwestionariusza).  Skutki uboczne stosowania azytromycyny, obserwowane w trakcie badania, były minimalne. Obecność bakterii odpornych na azytromycynę wzrosła u niektórych chorych, ale żaden z nich nie rozwinął objawowej infekcji.

U części uczestników otrzymujących azytromycynę, stwierdzono niewielki ubytek słuchu, który jest znanym skutkiem ubocznym leku. Azytromycyna może również powodować arytmie u osób predysponowanych do zaburzeń rytmu. U uczestników badania nie stwierdzono arytmii, w badaniu nie brały udziały osoby, które miały zwiększone ryzyko wystąpienia arytmii. Niezbędne są dalsze badania w celu określenia długoterminowych skutków terapii azytromycyną oraz określenie, które grupy chorych skorzystają na niej najbardziej.

Zobacz też: POChP - vademecum

ScienceDaily / kp

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!