Badania obrazowe w diagnostyce chorób nerek

Najlepszą metodą na zdiagnozowanie schorzeń układu moczowego są badania obrazowe. Wykonywane są w celu stwierdzenia określonych patologii, których podejrzenie wysnute jest przez lekarza na podstawie demonstrowanych przez pacjenta objawów. Przeczytaj, jakie badania obrazowe znalazły zastosowanie w nefrologii.
/ 24.05.2013 11:59

Badania

USG jamy brzusznej

Badanie to jest idealne do diagnozowania większości chorób całej jamy brzusznej. Odbywa się dzięki wykorzystaniu fal dźwiękowych, które wnikają w głąb ciała, odbijają się od poszczególnych struktur i trafiają z powrotem do głowicy, która rejestruje owe sygnały, dając odpowiedni obraz na monitorze. Dzięki obrazowaniu ultrasonograficznemu można uzyskać dane świadczące o budowie nerki i jej rozmiarach oraz ewentualnych zmianach takich jak kamienie, torbiele czy nowotwory.

Ultrasonografia ma swoje duże zalety – jest ona całkowicie nieszkodliwa, gdyż fale dźwiękowe nie zawierają groźnego promieniowania. Jest także nieinwazyjna – powłoka ciała (skóra) pozostaje nienaruszona, pacjent nie odczuwa żadnego bólu ani dyskomfortu w trakcie samego badania. Jedynym ograniczeniem, jakie towarzyszy USG jest fakt, że musi je zawsze wykonywać lekarz i bardzo dużo zależy od jego umiejętności obserwacji oraz techniki przeprowadzania badania.

Zobacz także: Jakimi lekami leczy się nerki?

RTG przeglądowe jamy brzusznej

Badanie to wykonywane jest z użyciem promieniowania rentgenowskiego – najczęściej na stojąco. Pozwala zobrazować wszystkie narządy jamy brzusznej z dokładnym określeniem ich rozmiarów. Na zdjęciu rentgenowskim można też zaobserwować ewentualne kamienie w nerkach i drogach moczowych oraz zbierający się płyn lub zastój moczu wywołany rozwojem procesu chorobowego.

Innym rodzajem badania RTG jamy brzusznej stosowanym w diagnozowaniu chorób układu moczowego jest urografia, która polega na podaniu środka kontrastującego (widocznego na zdjęciu) i wykonaniu serii zdjęć w regularnych odstępach czasu lub w okolicy określonych czynności fizjologicznych (na przykład – przed, po lub w trakcie oddawania moczu).

Tomografia komputerowa jamy brzusznej

Jest to obecnie najdokładniejsze badanie narządów jamy brzusznej, jakie może zostać zlecone choremu. Na podstawie obrazu z tomografii, można zdiagnozować takie choroby jak kamica układu moczowego, torbiel nerki lub rak nerki. Wszystkie wytyczne w kwestii diagnozowania chorób nerek, oparte są obecnie na tomografii jamy brzusznej. Samo badanie polega na wykonaniu serii zdjęć przekrojowych jamy brzusznej.

Wykonanie badania tomograficznego, niesie ze sobą pewne ograniczenia. Najważniejszym z nich jest promieniowanie. Jego dawka stosowana w tomografii jest bardzo wysoka, dlatego nie można go nadużywać. Podczas badania pacjentowi podawany jest także dożylnie środek kontrastujący, który jest bardzo toksyczny (zwłaszcza dla nerek). Ma on za zadanie lepiej uwidocznić określone struktury jamy brzusznej w trakcie badania i pozwolić lekarzowi dokładniej przyjrzeć się narządom wewnętrznym.

Zobacz także: Czym jest nerka ruchoma?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!