Choroby alergiczne u dzieci a ich zdolności intelektualne

Bajki ułatwiają dzieciom naukę/fot. Fotolia
Okazuje się, że choroby alergiczne i astma występujące u dzieci mają wpływ na ich funkcje poznawcze. Podejrzewa się nawet, że istnieje korelacja między występowaniem alergii a ADHD.
/ 14.09.2016 14:25
Bajki ułatwiają dzieciom naukę/fot. Fotolia

Choroby alergiczne u dzieci chorych na astmę

Astma oskrzelowa często współwystępuje z innymi chorobami alergicznymi. W Stanach Zjednoczonych alergie są szóstą najczęstszą przyczyną zachorowań, dotykającą 35 milionów osób, w tym 40% ogólnej populacji dzieci w wieku szkolnym. Ogromna liczba przypadków pozostaje nie rozpoznana i nie jest leczona.

W grupie dzieci ze słabą kontrolą przebiegu chorób alergicznych zaobserwowano osłabienie funkcjonowania poznawczego (w tym zdolności uczenia się, pogorszenie koncentracji uwagi, pamięci krótkotrwałej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności myślenia abstrakcyjnego, zdolności do podejmowania decyzji), co w znacznym stopniu wpływa na osiągnięcia w nauce.

Dlaczego dzieci chore na astmę gorzej się uczą?

Jedną z przyczyn tej zależności jest fakt, że największe nasilenie objawów choroby występuje w okresie wiosny i jesieni, co odpowiada okresowi roku szkolnego. Problemy ze snem będące wynikiem trudności w oddychaniu mogą być także przyczyną nadmiernej senności dzieci w ciągu dnia i osłabienia koncentracji uwagi.

Ponadto wiele leków stosowanych w chorobach alergicznych wpływa niekorzystnie na nastrój i funkcjonowanie poznawcze pacjentów. Niektóre z leków antyhistaminowych mogą powodować wzmożoną drażliwość, osłabienie koncentracji uwagi i spowolnienie psychoruchowe.

Nawet kilkudniowe przyjmowanie kortykosteroidów skutkuje obniżeniem efektywności werbalnej pamięci deklaratywnej i zdolności uczenia się słuchowego oraz efektywności pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych.

Zobacz też: Życie alergika – wybieramy materac

Czy alergia może wywołać ADHD?

Pojawiły się również prace wiążące alergie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (attention deficit hyperactivity disorder – ADHD). Obydwie wymienione choroby mają wspólne objawy: osłabienie koncentracji uwagi i zaburzenia snu. W grupie zbadanych przez nich dzieci z ADHD aż 80% prezentowało przynajmniej dwa z sześciu głównych symptomów alergii, 100% miało pozytywny wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych, a 61% uzyskało jeden dodatni wynik w testach skórnych.

Ich zdaniem, reakcje rodziców na występujące u dziecka objawy astmy mogą częściowo modyfikować nasilenie objawów ADHD, a obecne u dziecka symptomy ADHD mogą być przyczyną trudności we właściwej kontroli astmy.

Natomiast obniżenie efektywności uwagi w większym stopniu jest powiązane ze słabszą kontrolą przebiegu astmy, niż ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego dziecka. Dzieci, które popełniają mniej błędów w zadaniach oceniających sprawność procesów uwagi, są w stanie lepiej przewidywać napady astmy.

Źródło: Wydawnictwo Continuo, „Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych”; rozdział 3. Psychopatologia zjawisk społecznych, Talarowska, Florkowski, Gałecki (red.).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA