Co należy wiedzieć o posocznicy meningokokowej?

Co należy wiedzieć o posocznicy meningokokowej?
Neisseria meninigitidis jest jedną z najbardziej zjadliwych bakterii dla człowieka. Zakażenie meningokokami przebiega pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz posocznicy. Nie zdiagnozowana w porę choroba inwazyjna meningokokowa, prowadzi do wstrząsu septycznego i może zakończyć się zgonem.
/ 31.01.2011 14:28
Co należy wiedzieć o posocznicy meningokokowej?

Groźne meningokoki

Posocznica meningokoka jest spowodowana przez bakterie z rodzaju Neisseria. Wyróżnić tu można dwie najważniejsze bakterie dla człowieka: Neisseria meningitidis i Neisseria gonorrhoeae. Posocznicę meningokokową powoduje N. meningitidis, tzw. meningokok lub dwoinka zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. Chorobotwórcze gatunki Neisseria są szeroko rozpowszechnione na świecie.

Neisseria jest bardzo wrażliwą bakterią, podatną na wysychanie. Meningokoki dzielą się na dziewięć grup serologicznych. Można wyróżnić następujące serotypy: A, B, C, X, Y, Z, 29e, L, W135. Grupy - A, B, C i Y najczęściej atakują człowieka. Meningokok bytuje na wilgotnym podłożu, głównie w jamie nosowo-gardłowej i jest przenoszony drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni. Zazwyczaj rezerwuarem meningokoków jest zdrowy nosiciel.

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Na terenie Polski dominują zakażenia wywołane serotypem C, typ B szerzy się epidemicznie znacznie rzadziej. Zachorowania w naszym klimacie występują najczęściej zimą i wiosną, dotyczą głównie dzieci. Okres wylęgania choroby wynosi od 2 do 14 dni, najczęściej 3-5 dni.

Dlaczego boimy się sepsy?

Zakażenie meningokokami przebiega pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz posocznicy (sepsy). Zazwyczaj te dwie postacie występują razem - posocznicy najczęściej towarzyszy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Posocznica meningokokowa może zagrażać wstrząsem septycznym i zakończyć się zgonem. Do objawów posocznicy meningokokowej należą: przyspieszenie liczby oddechów (tachypnoe), tachykardia (w późniejszym okresie bradykardia), bladość powłok, temperatura z dreszczami, wymioty, bóle brzucha, biegunka, wysypka, wybroczyny skórne, bóle stawów, mięśni, kończyn, a także objawy neurologiczne: drgawki, zaburzenia stanu świadomości, porażenie nerwów czaszkowych. Szczególnie groźnym rodzajem posocznicy jest zespół Waterhouse’a – Fridrichsena czyli tzw. piorunująca posocznica meningokokowa. Charakteryzuje się ona zapaleniem mięśnia sercowego i obustronnym krwotokiem do nadnerczy. Jej obraz jest dramatyczny, chory umiera w ciągu kilku godzin.

Polecamy: Kiedy mówimy o bakteriemii, a kiedy o sepsie?

Kto jest w grupie ryzyka?

Na zakażenia meningokokowe narażeni są ludzie w każdej grupie wiekowej. Jednak dzieci w wieku od 3 miesięcy do 5 lat są w porównaniu do innych grup wiekowych narażone najbardziej. Drugi szczyt zachorowań notuje się u młodzieży między 14 a 20 rokiem życia.. Podwyższone ryzyko infekcji występuje w zbiorowiskach ludzkich, np. w żłobkach, w szkołach, schroniskach młodzieżowych, akademikach lub koszarach.

Zakażenie meningokokowi to stan wymagający natychmiastowej interwencji lekarskiej. Niektóre przypadki mogą wystąpić nagle, a objawy nasilają się w ciągu kilku godzin do kilku dni. Bardzo istotne jest natychmiastowe rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia.

Czytaj też: Jak przebiega bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA