Większość wad wrodzonych wymaga korekcji jeszcze w wieku niemowlęcym

Co powinniśmy wiedzieć o wadach serca?

Wady serca to nieprawidłowości w obrębie serca polegające na niewłaściwych połączeniach poszczególnych jam serca, nieprawidłowym odejściu naczyń lub wadliwej morfologii i funkcji zastawek. Jak powstają wady serca? Jak wygląda życie z wadą serca?
/ 05.01.2011 16:50
Większość wad wrodzonych wymaga korekcji jeszcze w wieku niemowlęcym

Główny podział wad serca związany jest z czasem powstania wad. Jeśli powstają one prenatalnie i są obecne już u noworodków to określa się je jako wady wrodzone. Jeśli natomiast powstają po urodzeniu to określane są jako nabyte.

Czym charakteryzują się wrodzone wady serca?

Wrodzone wady serca występują u 1% żywo urodzonych noworodków, a ich rozpoznanie i leczenie odbywa się już w okresie niemowlęctwa i dzieciństwa. Anomalie rozwojowe mogą wystąpić na różnych etapach rozwoju embrionalnego serca i naczyń i prowadzić do wielu wrodzonych defektów.

Podział wrodzonych wad serca pod względem anatomicznym na:

  • wady wrodzone z przeważającym przeciekiem lewo-prawym (czyli z lewej połowy serca do prawej),
  • z przeważającym przeciekiem prawo-lewym,
  • zwężenia lub atrezja zastawek lub niedorozwój komór serca,
  • anomalie dużych naczyń,
  • anomalie pozycyjne,
  • inne wrodzone zespoły.

Inny podział wrodzonych wad serca uwzględnia to czy przebiegają one z sinicą, czy bez. Najczęstszą wadą wrodzoną stwierdzaną u noworodków i niemowląt jest ubytek przegrody międzykomorowej, drugą najczęstszą jest ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Najczęstszą siniczą wadą serca jest tetralogia Fallota.

Przeczytaj: Co to jest tetralogia Fallota?

Dlaczego powstają wrodzone wady serca?

Przyczyny wrodzonych wad serca czasami są nieznane. Częściej spotyka się je w niektórych wrodzonych zespołach wad genetycznych, jak zespół Downa, Turnera, Noonan, także infekcje wirusowe w czasie ciąży mogą być ich przyczyną. Do zakażeń o udowodnionym wpływie na powstawanie wad serca należy różyczka. Wady są częstsze u wcześniaków.

Jak powstają nabyte wady serca?

Nabyte wady serca są związane głównie z nieprawidłową morfologią i funkcją zastawek. Wynikają ze zwężenia zastawki, które powoduje utrudnienie przepływu krwi przez ujście zastawkowe, albo z jej niedomykalności, co powoduje cofanie się krwi i wywołuje falę zwrotną.

Przyczyny nabytych wad serca to: infekcyjne zapalenie wsierdzia, gorączka reumatyczna, nadciśnienie tętnicze, układowe choroby tkanki łącznej jak toczeń układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby spichrzeniowe, wpływ leków i niektórych infekcji jak kiła.

Diagnostyka wad serca opiera się na badaniu przedmiotowym, szczególnie przydatne jest osłuchiwanie okolicy serca, bowiem mogą być słyszalne nieprawidłowe szmery. Pewne zmiany są również widoczne w badaniu EKG i RTG klatki piersiowej. Ostateczne rozpoznanie stawia się jednak w oparciu o badanie echokardiograficzne.

Większość wad wrodzonych wymaga korekcji jeszcze w wieku niemowlęcym. Nabyte wady serca w okresie bezobajowym mogą być leczone zachowawczo. Zwykle jednak jest potrzebna korekcja chirurgiczna.

Zobacz też: Ubytek przegrody międzykomorowej - najczęstsza wada serca u dzieci

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!