Puls może być szybszy lub wolniejszy w zależności od przyjmowanych leków, wysiłku, stresu lub wieku

Co to jest niewydolność serca?

Niewydolność serca to stan, w którym praca serca nie jest wystarczająca do zaopatrzenia organizmu w tlen i inne niezbędne związki. Na czym polega niewydolność serca?
/ 08.01.2011 01:22
Puls może być szybszy lub wolniejszy w zależności od przyjmowanych leków, wysiłku, stresu lub wieku

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych w tym w Polsce. Brak jest ogólnie przyjętej definicji niewydolności serca, która miałaby z jednej strony znaczenie praktyczne, z drugiej zaś oddawałaby złożoność i powagę procesu chorobowego. Niewydolność serca należy charakteryzować jako stan, w którym serce nie jest w stanie przetoczyć odpowiedniej ilości krwi, wpływając przez to pośrednio na pracę i funkcję innych narządów.

Wydajność pracy serca

Spadek wydajności serca jako pompy staję się bezpośrednią przyczyną niewydolności krążenia - czyli zmniejszenia przepływu krwi przez tkanki i narządy. Wydajność pracy serca określają dwa parametry: objętość minutowa (CO) i jej pochodna objętość wyrzutowa. Ta pierwsza określona jest przez ilość krwi przepływającej przez serce w ciągu jednej minuty.

Przeczytaj: Dieta zapobiegająca chorobom układu krążenia

Wydajność pracy serca determinują 4 czynniki:

  • kurczliwość - czyli podstawowa zdolność do generowania siły przez serce,
  • obciążenie wstępne - czyli ciśnienie w komorach w końcowej fazie skurczu przedsionków,
  • obciążenie następcze - czyli ciśnienie panujące w komorach serca w momencie otwarcia zastawek półksiężycowatych (pomiędzy tętnicą płucną a prawą komorą oraz między aortą a lewą komorą),
  • częstość i miarowość czynności serca.

Objętość wyrzutowa z kolei jest to ilość przepompowanej krwi z komór odpowiednio do tętnicy płucnej lub aorty w czasie wyrzutu krwi.

Zachowanie należytej proporcji między obciążeniem wstępnym i następczym (oprócz kurczliwość i częstości pracy serca) warunkuje wydajność jego pracy. W warunkach fizjologicznych istnieją mechanizmy regulujące wydolność serca. Należą do nich wzrost obciążenia wstępnego (zwiększenie dopływu krwi do komór) i przyspieszenie czynności serca (obserwowane także w czasie wysiłku). W pewnych warunkach są one jednak niewystarczające, co prowadzi do niewydolności krążenia pochodzenia sercowego.

Główną przyczyną tego stanu są zaburzenia utrudniające pracę serca (nadmierne obciążenie następcze i wstępne), utrudnienia napełnianiu komór, tamponada serca i inne. W prawie każdej niewydolności serca wzrasta patologicznie ciśnienie późnorozkurczowe w jednej z komór.

Efektem niemożności zapewnienia odpowiedniego przepływu krwi przez tkanki i narządy są zaburzenia w ich funkcjonowaniu np. w przypadku nerek jest przyczyną zatrzymywania wody w organizmie co następnie wpływa na powstawanie obrzęków kończyn oraz duszności spowodowanej gromadzeniem się wody w płucach. Są to jedne z najczęstszych objawów niewydolności mięśnia sercowego, które mogą sugerować tą jednostkę chorobową.

Przeczytaj też: Czym jest tamponada serca?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!