Czym zajmuje się gerontolog?

Gerontolog to fachowiec zajmujący się nie tylko dolegliwościami osób starszych, ale także ich problemami psychologicznymi i społecznymi, kwestiami związanymi z warunkami życia seniorów i organizowaniem im czasu wolnego. Dlatego mówi się, że – w odróżnieniu od geriatry – gerontolog nie jest lekarzem, a raczej doradcą.
/ 03.01.2014 15:55

fot. Fotolia

Osoba z dużą dozą empatii, łatwo nawiązująca kontakty i lubiąca pracować z osobami starszymi – te cechy w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą stanowią dobrą podstawę do tego, by rozpocząć pracę jako gerontolog. Za granicą już teraz ci fachowcy są na wagę złota.

Coraz starsi

W 1950 r. przeciętna długość życia mężczyzn wynosiła nieco ponad 56 lat, a kobiet niespełna 62 lata. Z danych GUS wynika, że obecnie żyjemy znacznie dłużej – w 2012 r. było to odpowiednio 72,6 i 81,3 lat. Eksperci zwracają uwagę, że przyczyniła się do tego przede wszystkim zmiana stylu życia. Coraz więcej osób dba o zdrowe odżywianie, zmniejszył się także odsetek osób palących tytoń, a zwiększyła się liczba ludzi wykonujących badania profilaktyczne.

Jednocześnie w ostatnich latach można także zaobserwować zjawisko starzenia się społeczeństwa. Z danych GUS wynika, że pod koniec 2012 r. ludność w wieku poprodukcyjnym (czyli mężczyźni w wieku 65+ i kobiety 60+) stanowiła 17,8% społeczeństwa. W 1990 r. było to niespełna 13%.

Takie przemiany demograficzne mają wpływ na zmianę postaw – osoby starsze coraz częściej także po przejściu na emeryturę chcą być aktywne.

– Zmienia się stereotypowe postrzeganie seniorów. Osoby po 60-tce potrzebują nie tylko opieki medycznej, ale też dużo szerszego wsparcia i właściwego zaspokajania ich potrzeb. Ważne jest podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie ich marginalizacji i alienacji w społeczeństwie. Właśnie tym zajmuje się gerontologia – mówi dr Justyna Leszka z Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu.

Zobacz też: Jak opiekować się obłożnie chorą osobą?

Specjalista do spraw seniorów

Gerontologia przez wiele osób jest mylona z geriatrią, tymczasem te dwa terminy oznaczają coś zupełnie innego. Geriatria jest specjalizacją z zakresu medycyny, której obszarem zainteresowań jest diagnoza i leczenie chorób charakterystycznych dla podeszłego wieku. Gerontologia jest natomiast pojęciem szerszym.

– Specjalistów z tej dziedziny interesują nie tylko dolegliwości osób starszych czy metody rehabilitacji, ale też kwestie związane z warunkami życia seniorów, organizowaniem ich czasu wolnego, a także problemy społeczne i psychologiczne, z którymi się zmagają. Dlatego też podkreśla się, że gerontolog w przeciwieństwie do geriatry nie jest lekarzem, a raczej doradcą – wyjaśnia dr Justyna Leszka.  

W Polsce gerontologia cały czas się rozwija, ale już teraz niektóre uczelnie kształcą fachowców w tej dziedzinie, między innymi na specjalnościach na kierunkach pedagogicznych, a także na studiach podyplomowych.

– Studenci zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i pracy socjalnej, a także polityki społecznej, prawa i medycyny. Uczą się również metodyki pracy opiekuńczej i komunikacji z osobami starszymi, mają też zajęcia z zakresu animacji czasu wolnego dorosłych – mówi dr Justyna Leszka.

Absolwenci tego kierunku mogą pracować z seniorami na przykład w charakterze opiekuna czy terapeuty zarówno w kraju, jak i za granicą. Znajdują też zatrudnienie w placówkach ukierunkowanych na pomoc osobom starszym, a także w instytucjach oświatowych czy kulturalnych realizujących projekty skierowane do seniorów. Gerontolodzy mogą też angażować się w budowanie i realizowanie strategii aktywizowania osób starszych czy tworzenie kampanii informacyjnych na rzecz seniorów.

Zobacz też: Jak pomagać starszym rodzicom, kiedy chorują?

Źródło: materiały prasowe LTM Communications/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA