Objawy zależą od umiejscowienia guza w obrębie głowy i szyi, tempa wzrostu i ucisku na sąsiadujące ze sobą narządy /fot. Fotolia

Do czego może prowadzić uraz głowy?

Głowa stanowi najczęstsze miejsce uszkodzeń urazowych. Co więcej, jest główną przyczyną zgonów i kalectwa wśród osób młodych. Może doprowadzić do przykrego w skutkach udaru krwotocznego.
/ 27.02.2012 17:47
Objawy zależą od umiejscowienia guza w obrębie głowy i szyi, tempa wzrostu i ucisku na sąsiadujące ze sobą narządy /fot. Fotolia

Jak rozpoznać  wstrząśnienie mózgu?

W przypadku wstrząśnienia mózgu dochodzi do przejściowych zaburzeń przepływu krwi, głównie w obrębie tworu siatkowego.

Charakterystycznym objawem wstrząśnienia mózgu jest krótkotrwała utrata przytomności występująca podczas urazu, która może trwać od kilku sekund do kilku godzin. Utracie przytomności towarzyszy niepamięć wsteczna oraz niepamięć pourazowa. Pacjent nie pamięta wydarzeń bezpośrednio poprzedzających uraz, momentu urazu i okresu po odzyskaniu przytomności. Zachowana zostaje natomiast, pamięć dotycząca wcześniejszego życia. Na podstawie czasu  trwania nieprzytomności i czasu objętego niepamięcią można ocenić ciężkość wstrząśnienia.

Po odzyskaniu przytomności możliwe jest odczuwanie nudności, niepokoju oraz ogólnego złego samopoczucia. Chorzy ze wstrząśnieniem mózgu nie wykazują żadnych objawów miejscowych zaburzenia czynności mózgu a badanie neurologiczne i badania obrazowe nie uwidaczniają odchyleń od normy. Wstrząśnienie mózgu zazwyczaj ustępuje samoistnie, a leczenie jest wyłącznie skierowane na objawy.

Jakie są objawy stłuczenia mózgu?

Poważniejsze zagadnienie stanowi stłuczenie mózgu.  Może dotyczyć półkul mózgu, móżdżku i pnia. Charakteryzuje się miejscowym obrzękiem z drobnymi krwawymi wybroczynami  w obrębie miąższu mózgu. W badaniu neurologicznym stwierdza się połowiczy niedowład lub porażenie, a w przypadku uszkodzenia półkuli dominującej, zaburzenia mowy. Rodzaj objawów zależy od położenia miejsca stłuczenia. Utrata przytomności stanowi częsty objaw towarzyszący (współistniejące wstrząśnienie, stłuczenie pnia mózgu), jednak możliwe jest również stłuczeniu mózgu bez zaburzeń przytomności. Stłuczenie mózgu rozpoznaje się, gdy bezpośrednio po urazie występują ubytkowe objawy neurologiczne lub zaburzenia przytomności utrzymują się ponad 6 godzin, a tomografia komputerowa mózgowia pokazuje obraz obrzęku mózgu i drobne ogniska wybroczyn krwawych. Podobnie jak w przypadku wstrząśnienia, w większości przypadków dochodzi do samowyleczenia bez konieczności podejmowania specjalistycznego leczenia.

Czym jest rozerwanie mózgu?

Rozerwanie mózgu jest szczególnym rodzajem stłuczenia, w przypadku którego, w tomografii komputerowej obserwuje się przerwanie ciągłości miąższu mózgu, obejmujące wypustki neuronów oraz drobne naczynia. W przypadku rozerwania mózgu występują objawy identyczne jak w przypadku stłuczenia, jednak utrzymują się one znacznie dłużej.

Polecamy: Wstrząs czy wstrząśnienie mózgu?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!