Do jakich powikłań może dojść po zawale serca?

Do jakich powikłań może dojść po zawale serca?

Sam zawal nie jest niebezpieczny tak bardzo, jak jego powikłania. Jedne pojawiają się od razu, inne nawet po kilku latach. Sprawdź, które z nich zagrażają pacjentowi oraz jak próbują im zapobiec lekarze.
/ 04.01.2011 13:31
Do jakich powikłań może dojść po zawale serca?

Zaburzenia rytmu serca

Arytmia to jedno z najczęstszych powikłań po zawale serca. W trakcie zawału dochodzi do obumarcia pewnej części mięśnia sercowego. Cały mięsień sercowy stanowi integralną całość. Każda komórka kontaktuje się z kolejną poprzez sieć połączeń – tak właśnie przekazują sobie one nawzajem sygnały do rytmicznych skurczów (bicia serca).

Jeżeli jakaś część z tej integralnej całości przestaje działać, całe przewodzenie w sercu ulega upośledzeniu. Oczywiście serce będzie w stanie odnaleźć swój naturalny rytm, ale będzie trzeba mu w tym pomóc – lekarze robią to za pomocą podawanych leków. Dzięki nim serce może bić wolniej lub szybciej, z mniejszą lub większą siłą.

Bardzo często podawanie leków wystarcza w „naprawieniu” czynności serca. Jeśli jednak tak się nie stanie, konieczna jest operacja, która „uczynni” komórki, które nie pracują w pożądanym rytmie.

Zobacz także: Dlaczego dochodzi do arytmii?

Zakrzepica

Zakrzepica to choroba, której przyczyna leży w zwiększającej się gęstości krwi. Naczynia krwionośne po zawale są uszkodzone, twarde i z mniejszą siłą pomagają sercu pompować i mieszać krew. Rozwija się większa tendencja do tworzenia zakrzepów w naczyniach krwionośnych (czyli zlepiania się płytek krwi, szczególnie w częściach oddalonych od serca – czyli w kończynach).

W ramach prewencji zakrzepicy podaje się choremu leki które mają działanie rozrzedzające krew i rozpuszczające ewentualne istniejące już zakrzepy.

Ostra niewydolność serca

Jest skutkiem wszelkich uszkodzeń serca, do jakich dochodzi w trakcie zawału. Serce przestaje prawidłowo pracować, chory musi przyjmować dużo leków o różnym działaniu, aby uczynnić te części mięśnia sercowego, które zostały uszkodzone w trakcie zawału.

Polecamy: Jakie są mechanizmy rozwoju niewydolności serca?

Uszkodzenia mechaniczne serca

Są to powikłania, które mogą wystąpić w ciągu kilku dni od zawału. Uszkodzony mięsień sercowy pracuje z większym wysiłkiem. W związku z tym faktem serce nie przystosowane do większego wysiłku, może ulec kolejnym usterkom takim jak pękniecie ściany serca, pęknięcie mięśnia brodawkowatego (mięsień znajdujący się w środku serca) lub pęknięcie przegrody międzykomorowej. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne, leczone są najczęściej operacyjnie.

Ponowny zawał serca

Po przebytym zawale może wystąpić kolejny. W ciągu kilku lat od zawału prawdopodobieństwo wzrasta kilkukrotnie. Jeśli natomiast kolejny zawał występuje w ciągu kilku dni nazywa się on dorzutem zawału serca. Martwica mięśnia sercowego ulega powiększeniu – pacjent ponownie odczuwa ból oraz pozostałe dolegliwości. Najczęściej pacjent znajduje się jeszcze w szpitalu po poprzednim epizodzie zawału, gdzie lekarze są w stanie udzielić pacjentowi fachowej pomocy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!