Wraz z wiekiem głos zmienia się. Maleje jego skala, zmienia się modulacja, słabnie natężenie. Lecząc się u lekarza logopedy lub foniatry możemy powstrzymać tempo rozwoju Presbylaryngis /fot. Shutterstock

Gdy serce próbuje wyskoczyć z piersi...

Migotanie przedsionków może przebiegać zupełnie bezobjawowo – rozpoznawane jest wówczas przypadkowo, gdy lekarz podczas zwykłej wizyty kontrolnej przyłoży słuchawkę stetoskopu do klatki piersiowej pacjenta...
/ 01.02.2011 14:20
Wraz z wiekiem głos zmienia się. Maleje jego skala, zmienia się modulacja, słabnie natężenie. Lecząc się u lekarza logopedy lub foniatry możemy powstrzymać tempo rozwoju Presbylaryngis /fot. Shutterstock

Jak objawia się migotanie przedsionków?

Najczęstszym objawem migotania przedsionków, które może niepokoić pacjentów, jest kołatanie serca. Często opisywane jako silniejsze uderzenia serca o niemiarowym rytmie lub jako kilkusekundowe napady szybkiego bicia serca, które następnie ulegają unormowaniu.

Niekiedy do kołatania serca dołącza się ból w klatce piersiowej oraz duszność, co może naśladować objawy zawału serca lub jego niewydolności. Pacjenci z migotaniem przedsionków często skarżą się także na napadowe poty, osłabienie oraz niemożność wykonywania nawet umiarkowanego wysiłku fizycznego.

Co to oznacza?

Objawy te świadczą o zmniejszonej wydolności serca, które nie jest w stanie wyrzucić odpowiedniej ilości krwi do naczyń krwionośnych na obwodzie. Nierzadko zdarzają się sytuacje, gdzie chorzy podczas napadu migotania przedsionków cierpią się na zawroty głowy, a następnie tracą przytomność. Objaw ten może być szczególnie niebezpieczny ze względu na to, że migotanie przedsionków predysponuje do rozwoju zakrzepów, które w sporadycznych przypadkach mogą dostać się do naczyń krwionośnych mózgu oraz doprowadzić do wystąpienia udaru.

Diagnostyka

Poza objawami, które odczuwa sam pacjent, można wymienić szereg takich, które mogą zostać uwidocznione dzięki badaniu lekarskiemu. Osłuchując pacjenta lekarz stwierdza niemiarowość pracy serca oraz tętna. Często występuje też tak zwany deficyt tętna, to znaczy zjawisko, w którym ilość uderzeń serca nie jest równa wyczuwanemu tętnu. U chorych z migotaniem przedsionków często wysłuchać można dodatkowe pobudzenia serca.

Sprawdź: Co powinniśmy wiedzieć o badaniu EKG?

Podstawowym badaniem, które może pomóc w postawieniu rozpoznania jest EKG. Pozwala ono na różnicowanie migotania przedsionków z innymi chorobami serca, które mogą dawać podobne objawy (trzepotanie przedsionków, częstoskurcze napadowe). Obraz EKG w tym schorzeniu jest bardzo charakterystyczny i niemal niemożliwe jest jego nierozpoznanie. Cechuje go zupełna niemiarowość, to znaczy, że serce uderza w nieskoordynowanym rytmie oraz brak załamków P, który świadczy o braku normalnego skurczu i rozkurczu przedsionków. Jeżeli pojedyncze badanie EKG nie uwidoczni żadnych zmian, warto zastanowić się nad wykonaniem całodobowej rejestracji zapisu EKG metodą Holtera, ponieważ w przeciwnym wypadku można przegapić napad migotania przedsionków.

Sprawdź: Jak rozpoznać zawał serca?

Objawy migotania przedsionków bywają bardzo niespecyficzne, dlatego jeżeli zaobserwujemy, że nasze serce zachowuje się inaczej niż dotychczas, zgłośmy się natychmiast do naszego lekarza.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!