Jak gorączka reumatyczna może doprowadzić do wady serca?

Jak gorączka reumatyczna może doprowadzić do wady serca?

Gorączka reumatyczna jest najczęstszą przyczyną nabytych wad serca u dorosłych. Jest to choroba autoimmunologiczna wywołana nadmierną odpowiedzią układu immunologicznego na zakażenie popularną bakterią – paciorkowcem beta-hemolizującym grupy A.
/ 05.01.2011 15:07
Jak gorączka reumatyczna może doprowadzić do wady serca?

To bakteria, która wywołuje między innymi zapalenie gardła, czyli popularnie znaną anginę. Odpowiedź immunologiczna jest skierowana przeciwko białkom bakterii, które wykazują podobną budowę do białek mięśnia sercowego, zastawek serca, błony maziowej stawów, skóry. Choroba stanowi powikłanie 3% przypadków nieleczonego paciorkowcowego zapalenia gardła.

Jak objawia się początek zakażenia paciorkowcem?

Objawy gorączki reumatycznej pojawiają się zwykle po 2-3 tygodniach od zapalenia gardła. Zaczyna się od zapalenia dużych stawów, które przebiega asymetrycznie z obrzękiem, bólem, tkliwością. Nie doprowadza jednak do uszkodzenia, zwykle ustępuje samoistnie po 2-3 tygodniach.

Może także pojawić się pląsawica Sydenhama – z mimowolnymi ruchami głównie mięśni twarzy i kończyn oraz osłabieniem. Zmiany skórne w przebiegu gorączki reumatycznej to guzki podskórne na powierzchniach wyprostnych stawów łokciowych i kolanowych oraz rumień brzeżny na tułowiu i proksymalnych częściach kończyn.

Przeczytaj: Gorączka reumatyczna - choroba ludzi młodych

Jak dochodzi do uszkodzenia serca w przebiegu gorączki reumatycznej?

Najgroźniejsze w skutkach zdrowotnych jest zapalenie serca, które może objąć wsierdzie, mięsień sercowy i osierdzie. Następstwem tego mogą być wady zastawek serca najczęściej mitralnej i aortalnej, w postaci niedomykalności zastawki lub zwężenia. Po wielu latach może to doprowadzić do niewydolności serca.

Jak rozpoznać gorączkę reumatyczną?

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się podwyższone wykładniki stanu zapalnego, jak zwiększone CRP. Wykonuje się także testy w celu potwierdzenia zakażenia paciorkowcem beta-hemolizującym grupy A. W badaniu echokardiograficznym serca można potwierdzić niedomykalność zastawki mitralnej z ograniczoną ruchomością płatków.

Jak uniknąć wad serca w przebiegu gorączki reumatycznej?

Chory z podejrzeniem gorączki reumatycznej musi zostać przyjęty do szpitala. W leczeniu stosuje się kwas acetylosalicylowy w dużych dawkach, a w razie ciężkich objawów zapalenia mięśnia sercowego glikokorytkosteroidy przez 2-8 tygodni.

Istotną kwestię stanowi zapobieganie gorączce reumatycznej poprzez leczenie antybiotykami paciorkowcowego zapalenia gardła. Rozpoczęcie antybiotykoterapii w ciągu pierwszych 10 dni od wystąpienia objawów zapalenia gardła niemal całkowicie eliminuje ryzyko zajęcia serca. U osób, u których rozpoznano gorączkę reumatyczną stosuje się profilaktykę nawrotów do 30 roku życia i do 5 lat od wystąpienia ostatniego rzutu choroby w postaci comiesięcznej iniekcji domięśniowej penicyliny benzatynowej lub codziennego przyjmowania doustnie penicyliny V, a u osób z nadwrażliwością na penicylinę podaje się erytromycynę doustnie.

Zobacz też: Infekcyjne zapalenie wsierdzia - co to za choroba?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!