Jak regularne spożywanie alkoholu wpływa na zdrowie?

Ocenia się, że w naszym kraju alkohol jest nadużywany przez ok. 2-3 miliony Polaków, zaś liczbę ludzi uzależnionych szacuje się na nawet 800 tysięcy. Nadmierne spożycie alkoholu uznaje się za jeden z głównych czynników ryzyka zaburzeń naszego zdrowia. Udowodniono wpływ alkoholu na powstawanie co najmniej 60 rodzajów chorób i schorzeń.

Toksyczne działanie alkoholu pozostawia swoje ślady praktycznie w każdej tkance i narządzie naszego organizmu. Przyjmuje się, że bezpieczna granica spożycia alkoholu to dwie porcje w przypadku mężczyzn, zaś jedna w przypadku kobiet. Za jedną porcję uważa się taką ilość trunku, która dostarcza 10g czystego etanolu, co w praktyce stanowi 25 ml wódki, 100 ml wina, czy też 200 ml piwa. W artykule tym skupimy się na skutkach spożycia alkoholu w ilości powyżej bezpiecznej granicy.

Alkohol

Wpływ alkoholu na pracę żołądka

Żołądek jest narządem, który jako pierwszy uczestniczy w metabolizmie alkoholu. Jest on swego rodzaju barierą ochronną przed toksycznym działaniem etanolu, jak również jego metabolitów. Wykazano, że nadmierne spożywanie alkoholu o wysokim stężeniu etanolu  powoduje przewlekłe stany zapalne błony śluzowej żołądka. Uszkodzenia te w znacznym stopniu przyczyniają się do zasiedlania żołądka przez szkodliwe mikroorganizmy, co powoduje zwiększone ryzyko powstawania raka tego narządu. Dodatkowo, podaż alkoholu zaostrza objawy choroby wrzodowej żołądka, zwiększając częstotliwość pękania wrzodów.

Zobacz także: Diety odchudzające a alkohol

Alkohol a kondycja zdrowotna trzustki

Wyniki wielu przeprowadzonych badań są zgodne – zbyt wysoka podaż alkoholu jest głównym czynnikiem ryzyka powstawania ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki (OZT/PZT). Ocenia się, że nadużywanie alkoholu jest odpowiedzialne za 50% wszystkich przypadków OZT i 80% PZT. Choroby te spowodowane są bezpośrednim działaniem etanolu na komórki gruczołu oraz wywoływaniem reakcji zapalnych przez alkohol.
Nadmierne spożycie wysokoprocentowych napojów jest przyczyną włóknienia trzustki.

Wpływ alkoholu na pracę wątroby

Wątroba jest narządem szczególnie narażonym na toksyczne działanie alkoholu. Zbyt wysoka podaż alkoholu wiąże się z powstawaniem takich chorób wątroby, jak:

  • alkoholowa marskość wątroby,
  • alkoholowe zapalenie wątroby,
  • alkoholowe stłuszczenie wątroby.

Za toksyczną dla wątroby dawkę uznaje się 60-80g etanolu w przypadku mężczyzn oraz 20-40g w przypadku kobiet.

Alkohol a choroba refluksowa

Alkohol powoduje obniżenie napięcia dolnego zwieracza przełyku przyczyniając się do zaostrzenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego.

Alkohol a ciśnienie tętnicze

Przekroczenie bezpiecznego poziomu spożycia alkoholu wpływa na niekorzystne zwiększenie ciśnienia krwi. Szacuje się, że alkohol może być przyczyną 5-10% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego.

Alkohol a udar mózgu

Stwierdzono, że podaż alkoholu na poziomie 60g etanolu zwiększa ryzyko powstania udaru niedokrwiennego, jak również krwotocznego.

Zobacz także: Alkohol - wpływ na organizm i wchłanianie leków

Alkohol przy cukrzycy typu II

Dowiedziono, że nadużywanie spożycia alkoholu jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia cukrzycy typu II. Fakt ten wynika z powstania zaburzeń homeostazy glukozy. Nadmierna podaż alkoholu jest przyczyną inulinooporności. Ponadto zbyt wysoka ilość dostarczanego alkoholu wiąże się z obniżeniem zawartości kwasu foliowego w organizmie (jego zbyt niskie stężenie może być przyczyną powstania jednego z typów niedokrwistości). Dodatkowo stwierdzono niekorzystny efekt działania alkoholu na metabolizm żelaza.

Nadmierne spożycie etanolu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powstawania różnych chorób. Jednakże warto też nadmienić, że umiarkowane picie różnego rodzaju trunków (mieszczące się we wspomnianych wcześniej granicach bezpiecznego poziomu spożycia) wpływa korzystnie na nasz organizm. Dlatego też można pokusić się o stwierdzenie, że zaleca się spożywanie alkoholu (szczególnie wina czerwonego) w niewielkich ilościach. Bardzo ważne jest jednak zadbanie o to, by nie przekroczyć ustalonej, dziennej dawki.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!